23.12.2011 Starost: 11 let
Kategorija: Novice

VZOREC ODLOKA O RAZGLASITVI ZA KULTURNI SPOMENIK LOKALNEGA POMENA

Ljubljana, 23. 12. 2011 - s strani Ministrstva za kulturo smo prejeli vzorec odloka o razglasitvi za kulturni spomenik lokalnega pomena, saj na ministrstvu ugotavljajo, da so tovrstni akti pogosto nepopolni in neusklajeni.


 

Vzorec odloka je pripravila delovna skupina Ministrstva za

kulturo in Zavoda za varstvo kulturne dediščine in povzema določila ZVKD-1 glede

obveztnih vsebin odloka in v variantah pokriva možne različice posameznih

določil. Prav tako je vzorec usklajen z obrazcem predloga za razglasitev

kulturnega spomenika, ki ga mora skladno z 12. čŒlenom ZVKD-1 pripraviti Zavod

in je osnova za odlok o razglasitvi, ki ga pripravi in sprejme občina.

 

 

 

Vzorec odloka je pripomoček

oziroma priporočilo in za občine ni zavezujoč dokument.

* * *

 < SEJA VLADE