11.12.2014 Starost: 8 let

VSESLOVENSKO SREČANJE ŽUPANJ IN ŽUPANOV S PREDSTAVNIKI VLADE RS

Šentjur, 10. 12. 2014 - Na vseslovenskem srečanju županov in županj s predstavniki Vlade RS v Šentjurju je beseda tekla o proračunu za leto 2015: o višini finančnih sredstvih, ki jih bo država namenila za delovanje občin, posledicah manjšanja teh sredstev ter o možnih ukrepih za zmanjšanje izdatkov občin.


Spomnimo. Vlada RS je predvidela ukrepe, ki bi občinam zmanjšala prihodke za skoraj 100 milijonov evrov: povprečnino v višini 494,02 evrov, odvzem sredstev za sofinanciranje investicij, odvzem sredstev dohodnine nad primerno porabo občin. Pripravljajo se tudi ukrepi za znižanje stroškov občinam. V torek je bil dogovorjen (začasen) umik predlaganih ukrepov iz novele Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015, pogajanja se bodo nadaljevala, novi ukrepi naj bi se sprejeli z rebalansom proračuna v prvih mesecih leta 2015.

V luči predlaganih ukrepov so županje in župani opozorili na posledice, ki bi jih predlagani ukrepi pomenili za njihove občine: rezi v določene programe, nezmožnost plačevanja obveznosti, odlaganja sicer nujnega investicijskega vzdrževanja na kasnejši čas,  ustavitev projektov itd.

Prav tako so bila sprejeta izhodišča za pogajanja, in sicer župani pozivajo Vlado RS, da najprej sprejme ukrepe za znižanje stroškov občin, v nadaljevanju pa je možno znižanje povprečnine sorazmerno z učinkom, ki ga bodo ukrepi prinesli. Prav tako lahko kot izhodišče za pogajanje o povprečnini pomeni le zadnji sklenjen dogovor o povprečnini, to je 536 evrov, ob upoštevanju, da del dogovora o znižanju stroškov občinam ni bil realiziran. Od Vlade RS občine tudi pričakujejo, da bodo enak delež varčevanja, kot ga bodo nosile občine, nosili tudi ostali deležniki v državi.

Problematična je tudi veljavna višina povprečnine v letu 2015, ki znaša 525 evrov, kar je za 11 evrov manj kot letos. Ta sicer ni bila dogovorjena in jo bila enostransko določena s strani Vlade RS, potrdil pa jo je Državni zbor RS v zakonu o izvrševanju proračuna. Že ta višina povprečnine je precejšen udarec za občine, ker v enaki višini ni predvidenih nobenih znižanj stroškov občin. S to povprečnino bo namreč izredno težko zapirati proračune.

* * *


< DOPISNA SEJA VLADE RS