15.06.2011 Starost: 12 let
Kategorija: Novice

VSESLOVENSKA AKCIJA STAR PAPIR ZA NOVO UPANJE JE ZAKLJUČENA

Ljubljana, 15.6.2011 - Zaključila se je pomladna vseslovenska akcija Ekologov brez meja Star papir za novo upanje, v kateri so prebivalci Slovenije zbrali 393 ton starega papirja in na ta način v dobrodelne namene podarili na dva naslova 30.000 EUR. V mesecu in pol so mladi iz 214 vzgojno izobraževalnih ustanov, kolektivi 160 slovenskih podjetij in javnih organizacij ter številni posamezniki po vseh krajih Slovenije zbirali star papir, ki ga je nato prevzelo podjetje Dinos.


 

V okviru natečaja, na katerem so mladi predlagali, kam bi želeli nakazati polovico sredstev, je sodelovalo 23 osnovnih, 6 srednjih šol in 16 vrtcev. Otroci in mladina so želeli pomoč nameniti predvsem socialno ogroženim družinam in družinam, ki so zaradi naravnih nesreč ostale brez strehe nad glavo, organizacijam, ki pomagajo otrokom z rakavimi obolenji, invalidnim osebam za nakup pripomočkov, ki bi jim pomagali k večji samostojnosti in tudi zavetiščem za živali.

 

S preostalo polovico zbranega denarja, 15.000 EUR, pa bo društvo ELA v državi Malavi v Afriki zgradilo mladinski izobraževalni center za otroke s posebnimi potrebami

 

Največjo količino starega papirja glede na število učencev so zbrali učenci in otroci z OĹ  Idrija, podružnica Godovič in vrtec Godovič. Ĺ estinštirideset otrok je zbralo kar 2 toni starega papirja, kar pomeni, da je vsak posameznik prispeval okoli 44 kg.

 

 

* * *


< ZDRUŽENJE OBČIN SLOVENIJE Z MINISTROM ŽEKŠEM