22.11.2012 Starost: 8 let
Kategorija: Novice

VOLITVE 22 PREDSTAVNIKOV LOKALNIH INTERESOV

Ljubljana, 22.11.2012- V prvem dnevu volitev v Državni svet je Državni svet odločal o 22 predstavnikih lokalnih interesov. Kandidatov za predstavnike lokalnih interesov pa je bilo kar 83.Volitve v Državni svet potekajo posredno in o njih odločajo volilni zbori volilnih teles, ki jih sestavljajo za to posebej izvoljeni predstavniki lokalnih skupnosti. Ĺ tevilo elektorjev je odvisno od števila prebivalcev v lokalni skupnosti.  


V državnem

svetu ostaja 7 svetnikov iz prejšnjega mandata: postojnski župan

Jernej Verbič (volilna enota s sedežem v Sežani), koprski župan Boris Popovič

(Koper), domžalski župan Toni Dragar (Kamnik), Milan Ozimič (Slovenska

Bistrica), Rajko Fajt (Ptuj), Bojan Kekec (Novo mesto) in Jože Slivšek (Krško).

 

Med njimi ni sedanjega predsednika DS

Blaža Kavčiča.

 

V volilni enoti, kjer je kandidiral,

so elektorji več glasov namenili šenčurskemu županu Mirku Kozelju (Kranj). Med

župani so novoizvoljeni svetniki še župan Tolmina Uroš Brežan (Tolmin), župan

Brezovice Metod Ropret (Ljubljana), župan Zagorja ob Savi Matjaž Ĺ vagan

(Trbovlje), župan Ivančne Gorice Dušan Strnad (Grosuplje), župan Vuzenice Franc

Golob (Slovenj Gradec) in župan Moravskih Toplic Alojz Glavač (Murska Sobota).

 

Poleg njih bodo novi svetnik tudi

direktor Razvojne agencije Zgornje Gorenjske Stevo Ĺ čavničar (Jesenice), Miloš

Pohole (Logatec), občinskemu svetniku v Cerknici. Bodo pa državni svetniki v

novem sklicu direktor Premogovnika Velenje Milan Medved (Velenje), celjski

mestni svetnik Janko Požežnik (Celje), novogoriški mestni svetnik Tomaž Horvat

(Nova Gorica), občinski svetnik v čŒrnomlju Samer Khalil (čŒrnomelj) ter podžupan

občine Ormož Branko Ĺ umenjak (Ljutomer) ter mariborski župan Franc Kangler.

 

 

 

Preostalih 18 svetnikov, zastopnikov

socialnih, gospodarskih in poklicnih interesov, volijo danes. Državna volilna komisija pa naj bi izide

glasovanja potrjevala na seji 27. novembra.


< EVROPSKA KOMISIJA JE OBJAVILA REDNI MESEČNI SVEŽENJ ODLOČITEV O KRŠITVAH