13.10.2021 Starost: 1 let

VODSTVO ZOS NA MOP O FINANCIRANJU RAZPISOV NA PODROČJU OKOLJA (VODOOSKRBA IN ODPADNE VODE)

Ljubljana, 13. 10. 2021 - Vodstvo Združenja občin Slovenije se je včeraj skladno s sklepom predsedstva ZOS sestalo z vodstvom ministrstva za okolje in prostor na temo sofinanciranja okoljskih investicij na področju vodooskrbe in odpadnih vod. Želja ZOS in tudi MOP je, da se čim več občinam (manjšim in srednjim) omogoči dostop do EU sredstev na tem področju in se preuči možnost diferenciranega sofinanciranja. Dejstvo je namreč, da so finančne sposobnosti občin omejene. V ta namen se bo vodstvo ZOS predvidoma še v tem mesecu sestalo tudi z vodstvom Ministrtva za finance.


Udeleženci sestanka so skupaj obdelali dileme na tem področju in ugotovili, da zasledujejo skupni cilj. Dogovorili so se, da se pred objavo razpisov ponovno sestanejo in pregledajo vsebine.

Pred sestankom je ZOS, s strani MOP dne, 29.9.2021, prejel odgovor na dopis posredovan na podlagi sklepa zadnje seje predsedstva v katerem je ministrstvo zapisalo, da so na področju sofinanciranja okoljskih projektov pitne in odpadne vode iz NOO, zelo omejena sredstva, ki jih na MOP želijo razdeliti na čim več projektov.
Na podlagi navedenega je Združenje tudi zaprosilo za včerajšnje srečanje.


< SEMINAR: PRIPRAVA PRORAČUNA OBČINE