22.01.2015 Starost: 8 let

VODSTVA ZDRUŽENJ OBČIN NA SPREJEMU PRI PREDSEDNIKU DRŽAVNEGA ZBORA

Ljubljana, 21. 1. 2015 - Predsednik Državnega zbora dr. Milan Brglez je sprejel predstavnike Združenja občin Slovenije, Skupnosti občin Slovenije in Združenja mestnih občin Slovenije.


Predstavniki občin so v pogovoru izpostavili težave, ki jih občinam prinaša krčenje finančnih sredstev za njihovo delovanje in poudarili, da si Državni zbor, vlada in občine prizadevajo za isti cilj, to je dobrobit državljanov, zato morajo tesno sodelovati in si prizadevati doseči dogovor. Opozorili so, da Slovenija izgublja, ker ni regionalno organizirana in se zavzeli za oblikovanje premišljene in kakovostne strategije razvoja lokalne samouprave, pri čemer želijo aktivno sodelovati.

 

V primeru varčevalnih ukrepov vsa tri združenja občin govorijo z istim glasom in enotno opozarjajo, da je z manjšanjem sredstev ogroženo izvajanje nalog, ki jih občinam s številnimi zakoni nalaga država in da so neposredne žrtve krčenja občinskih proračunov, katerih vedno večji delež predstavljajo socialni transferji, občanke in občani. Predsednika Državnega zbora so pozvali, naj Državni zbor ne podpira zakonskih predlogov, ki predhodno niso usklajeni z občinami in se zavzel za »socialni dialog z lokalnimi skupnostmi«.

 

Predsednik Državnega zbora je podprl aktivno sodelovanje občin pri oblikovanju strategije razvoja lokalne samouprave in izrazil mnenje, da bodo občine bolje slišane, če bodo poenotene, tako v smislu načina organiziranosti kot tudi v smislu povezovanja za opravljanje različnih nalog. Kot je dejal, se Državni zbor zaveda problemov, s katerimi se soočajo občine in izrazil upanje, da bodo občinski in vladni pogajalci dosegli kompromis ter tako poslanci ne bodo postavljeni v nesmiseln precep odločanja med vlado in občinami. Predstavnike občin je pozval, naj poslance v čim večji meri seznanjajo s situacijo na terenu ter tako prispevajo k boljšim odločitvam pri sprejemanju zakonodaje.

 

Pogovora pri predsedniku Državnega zbora so se udeležili predsednik ZOS Robert Smrdelj, generalna sekretarka ZOS Polonca Drofenik, predsednik SOS mag. Aleksander Jevšek, podpredsednika SOS Leo Kremžar in dr. Ivan Žagar, predsednik ZMOS Bojan Kontič in vodja strokovne službe ZMOS Miloš Senčur.

 


< IZVEDEN ŠE EN USKLAJEVALNI SESTANEK GLEDE POVPREČNINE, ZAKLJUČEK V PETEK