10.02.2021 Starost: 1 let

VODNIK PO VARSTVU OSEBNIH PODATKOV ZA POSAMEZNIKE

Ljubljana, 10. 2. 2021 - Informacijski pooblaščenec je pripravil Vodnik po varstvu osebnih podatkov za posameznike.


Namen Vodnika po varstvu osebnih podatkov je na enem mestu na čimbolj razumljiv način približati področje varstva osebnih podatkov vsem - državljanom, potrošnikom, zaposlenim.

Posameznik pri varstvu svojih podatkov nikakor ni brez moči, le znanje potrebuje, da lahko svojo moč uveljavlja. Vodnik je zato orodje, ki naj vsakomur pomaga pri iskanju poti za uveljavljanje svojih pravic - tudi pred velikimi organizacijami. IP priporoča, da Vodnik po varstvu osebnih podatkov vsakdo uporablja kot začetno točko, ko želi najti odgovor za svojo dilemo glede varstva osebnih podatkov.

Vodnik za posameznike dostopen TU.

* * *


< ZA JAVNI RAZPIS ZA VZPOSTAVLJANJE PAMETNIH MEST IN SKUPNOSTI 6,4 MIO EVROV IZ EVROPSKEGA SKLADA ZA REGIONALNI RAZVOJ