27.10.2021 Starost: 339 dni

VODJA SLOVENSKE DELEGACIJE V KLRO PREDSTAVIL POROČILO O SPREMLJANJU IZVAJANJA EVROPSKE LISTINE O LOKALNI SAMOUPRAVI NA NIZOZEMSKEM

Strasbourg, 26. 10.2021 – prvi dan zasedanja Kongresa lokalnih in reginalnih oblasti je vodja slovenske delegacije v KLRO, dr. Vladimir Prebilič, predstavil poročilo o spremljanju izvajanja Evropske listine o lokalni samoupravi na Nizozemskem. V poročilu je bila izražena zaskrbljenost zaradi postopka imenovanja županov in kraljevih komisarjev, ki ni bil spremenjen v zakonodaji, na tak način, da bi državljanom zagotovili njihovo demokratično izvolitev.


Nizozemska je leta 1991 ratificirala Listino o lokalni samoupravi. V tem novem poročilu kongres poziva nacionalne oblasti, da z demokratičnimi volitvami nadomestijo zdajšnja imenovanja županov in kraljevih komisarjev, da zagotovijo državljanom pravice do sodelovanja pri izvajanju lokalnih javnih zadev in izpolnijo temeljna načela demokracije.

Kljub ustavni spremembi iz leta 2018 v zvezi s postopkom imenovanja poročevalec, dr. Vladimir Prebilič ugotavlja, da ni jasnih načrtov za uveljavitev izvoljenih funkcij.

Župani so bili nekoč nevtralni predstavnik Krone v občinah ali mestih. V zadnjih desetletjih je ta vloga postala bolj politična, kar je posledica vse večjega pomena njihovega dela na področju varnosti, javnega reda in v trenutni pandemiji glede omejevanja temeljnih pravic.

Drugo sporno področje je vprašanje migrantov in beguncev. Omejevalna politika osrednje vlade je bila v nekaterih primerih izpodbijana s strani županov, ki so uveljavljali bolj odprto humanitarno politiko, pogosteje  pa se tudi  neposredno sklicuje na obveznosti in pravice po mednarodnem pravu, na primer pri zagotavljanju namestitve nezakonitim migrantom.

Župani so zato bolj pomembne in politične osebnosti kot kdaj koli prej. Ta sprememba vloge postavlja pomisleke glede njihove demokratične legitimnosti: čeprav se zdi pomemben vpliv evropskega sveta zagotovljen tudi v sedanjem postopku imenovanja, je res tudi, da se noben župan ali kraljev komisar ne rabi vključevati v volilno kampanjo.

Poročilo kongresa priznava dolgo tradicijo lokalne demokracije in lokalne samouprave v državi, ki izvira iz politične kulture "Polderena" (razpravljanje/pogajanje/pogajanje), ki podpira pogajanja, e in dogovore med različnimi ravnmi oblasti. Pozdravlja tudi pozitiven razvoj reforme decentralizacije iz leta 2015, ki je pripeljala do prenosa dodatnih nalog in odgovornosti na lokalno raven, zlasti na socialnem področju, upravljanju narave in prostorskega načrtovanja.

V poročilu obžalujejo tudi vztrajno pomanjkanje pojasnil in prekrivanje pristojnosti med občinami in pokrajinami. Poudarja, da finančna sredstva lokalne uprave niso skladna z dodatnimi nalogami, ki jih morajo občine opravljati od reforme decentralizacije leta 2015, ki se šteje za prehitro izvedeno, zlasti na socialnem področju, v zdravstvu in zaposlovanju.

Kongres poziva nizozemske oblasti, naj se uskladijo z dodatnimi pristojnostmi, ki jih morajo občine izvajati po decentralizaciji, zlasti na področju socialne in mladinske podpore, z zagotovitvijo primernih finančnih sredstev.

Lokalna demokracija in lokalna samouprava imata dolgo tradicijo na Nizozemskem. Njihov pomen in praksa sta se s časom precej spremenila, ne nazadnje zaradi vzpostavitve in ponovno organizacije socialne države, katere cilj so enake storitve in podobni življenjski pogoji po vsej državi, ki ne dopuščajo večje razlike.

Poleg tega občine in pokrajine v primerjavi z drugimi evropskimi državami izpolnjujejo širok spekter nalog in pristojnosti. Vendar pa so njihovi viri dohodkov in njihova pristojnost za dvig davkov zelo omejeni, kar pomeni, da so precej odvisni od vladnih transferjev. Večina občin na Nizozemskem je precej velikih in izpolnjuje številne svoje naloge skupaj z drugimi občinami, ki ustvarja nekakšno kvaziregionalne vlade na številnih področjih, kar odpira vprašanja demokratičnega nadzora in odgovornosti, kot je naprimer za 25 "varnostnih regij", pomembnih akterjev v odzivu na pandemijo Covid-19.


< PREDSEDNIK ZOS NA MINISTRSTVU ZA ZDRAVJE O INVESTICIJAH V ZDRAVSTVU