09.02.2011 Starost: 11 let
Kategorija: Novice

VLOŽENA NOVELA ZAKONA O INTEGRITETI

Ljubljana, 9. 2. 2011 - Skupina 75 poslancev je v DZ vložila novelo Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, saj menijo, da so se nekatere rešitve trenutno veljavnega zakona v praksi pokazale kot neustrezne, saj zakon občinske svetnike povsem umika iz delovanja v lokalnem okolju.


 

S spremembami zakona želijo poslanci omiliti nekatere določbe zakona, ki lahko omejujejo posameznikove pravice do sodelovanja pri upravljanju in vodenju lokalnih samoupravnih skupnosti ter pravice do svobodnega združevanja in delovanja na civilnem področju družbenega življenja.

 

Omejitev, kot je opredeljena v sedanjem zakonu, lahko namreč ogrozi delovanje društev, ki jim najpomembnejši vir financiranja predstavljajo sredstva iz občinskih proračunov, saj se zaradi omejitev poslovanja ne morejo prijavljati na občinske javne razpise, ali pa je delovanje društva ogroženo zaradi odstopa predstavnika društva, ki je bil izvoljen v občinski svet. Trenutno veljavni zakon ne upošteva dejstva, da veliko število občinskih svetnikov prihaja prav iz vrst prostovoljskih organizacij in društev.

 

Novela zakona o integriteti in preprečevanju korupcije med drugim odpravlja tudi določbo, po kateri občinski funkcionar, če se prijavi na javni razpis za dodelitev občinske pomoči ali druge oblike pridobivanja sredstev, ne more pridobiti sredstev po pravilu "de minimis", prav tako ne more pridobiti sredstev na javnem razpisu za ukrepe in pomoči.


< 24. SEJA DRŽAVNEGA ZBORA RS