22.08.2008 Starost: 14 let
Kategorija: Novice

VLOGE ZA POMOČ PO NEURJU NA VOLJO DANES

Ljubljana, 22. avgusta (STA) - Prebivalci prizadetih območij v julijskem avgustovskem neurju, ki še niso zaprosili za pomoč, bodo enotno vlogo od danes naprej lahko dobili na centrih za socialno delo ali pri lokalnih predstavnikih Karitasa in Rdečega križa, objavljena pa bo tudi na spletnih straneh ministrstva za delo. O vlogah bo odločala komisija, v kateri bodo predstavniki centrov za socialno delo, Rdečega križa, Karitasa in občinskih služb.


 

Vlada RS je na včerajšnji seji sprejela sklep, da se organizacijama Rdeči križ Slovenije (RKS) in Slovenski Karitas sredstva v skupni višini 3.000.000 EUR (1.500.000 EUR vsaki), ki jih bosta razdelili prebivalcem, ki so bili prizadeti v avgustovskih neurjih. V juliju je Vlada RS sprejela podoben sklep za prizadete v neurju v občini Kamnik in okolici, in sicer za vsako od organizacij v sredstva v višini 500.000 EUR.

 

Na ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve je danes potekal sestanek s predstavniki Rdečega Križa Slovenije, Slovenske Karitas in Skupnosti centrov za socialno delo z namenom, da se pomoč čimprej razdeli in da do njei pridejo vsi, ki jo potrebujejo.

 

Na sestanku je bilo dogovorjeno, da obe humanitarni organizaciji in centri za socialno delo nastopijo pri razdeljevanju pomoči usklajeno. Ključni cilj je, da do pomoči pridejo vsi, ki jo potrebujejo, da veljajo za vse enotni kriteriji in da je pomoč razdeljena čimprej. Sredstva so prvenstveno namenjena pomoči posameznikom in družinam, ki so bile najbolj prizadete bodisi zaradi poškodb na objektih bodisi zaradi izgube nezavarovanih pridelkov in so eksistenčno ogrožene.

 

Prva denarna pomoč, za katero je Vlada RS odobrila sredstva , je namenjena temu, da ljudem na prizadetih območjih olajša čas do takrat, ko bo ocenjena vsa škoda in ko bodo dobili tudi druga sredstva, bodisi od lokalnih skupnosti bodisi od države ali zavarovalnice.

 

Obe humanitarni organizaciji bosta morali, skladno s pogodbo, vladi oziroma pristojnemu ministrstvu poročati o razdelitvi sredstev.

 

* * *


< PRISTOJNI DELOVNI TELESI DS O ZAKONU O USTANOVITVI POKRAJIN