19.06.2019 Starost: 3 let

VLADNA DELOVNA SKUPINA ZA ZNIŽANJE STROŠKOV OBČINAM OPRAVILA POLLETNO DELO

Ljubljana, 19. 6. 2019 - Včeraj se je na svoji 3. seji sestala Vladna delovna skupina za znižanje stroškov občinam in obravnavala predlog končnega poročila delovne skupine. Predstavljena je bila tudi Analiza ocene finančnega učinka kot posledica spremenjenih izhodiščnih plačnih razredov delovnih mest in nazivov, ki so bili dogovorjeni z aneksi h kolektivnim pogodbam v decembru 2018 (v nadaljevanju analiza). Delovna skupina, ki se je sestala na več kot 30 sestankih bo z delom nadaljevala tudi v prihodnjih mesecih. Prav tako pa je na Ministrstvu za javno upravo že v pripravi tudi Zakon za znižanje stroškov občin.


Minister Medved je pohvalil delo skupine in bo Vladi RS predlagal, da skupina z delom nadaljuje do konca leta.

Člani skupine, ki so se sestali na več kot 30 sestankih, in po štirih mesecih dela  Vladi RS predlagali spremembo 25 zakonov, s katerimi bodo občinam znižali stroške. Zakoni so razdeljeni v tri skupine, in sicer so v prvi spremembe predvidoma osmih predpisov, ki bodo zajete v poseben zakon o zmanjšanju stroškov, ki bo pripravljen pred poletjem. S tem paketom sprememb bi tako med drugim z občin na državo prenesli finančno breme plačila zdravstvenega zavarovanja za brezposelne ter financiranje nalog družinskega pomočnika in mrliško pregledne službe. Po oceni vladne strani prvi paket za občine prinaša okoli 31 milijonov evrov manj stroškov. Predlog zakona bo po napovedi ministra Medveda Vlada RS obravnavala hkrati s proračunskimi dokumenti, in sicer z namenom, da bi spremembe lahko začele veljati z januarjem 2020. Poleg zmanjševanja stroškov bodo posamezni zakoni občinam omogočili dodatne vire ali zmanjšali administrativne ovire.


V prvi skupini predlogov zakonov je tudi Zakon o financiranju občin, kateri naj bi prinesel poenostavitve 21. člena, ki določa investicijska sredstva. Spremembe pa se obetajo tudi formuli, ki določa izračun povprečnine. Na to temo se bo delovna skupina sestala že prvi dan meseca julija.

Del ostalih dveh paketov zakonov pa so med drugim načrtujejo spremembe zakonov o vrtcih, urejanju prostora, gasilstvu, lekarniški dejavnosti, zdravstvenem varstvu in stanovanjskega zakona. Nekatere od teh sprememb bodo pomenile večje sistemske posege, ki jih na ministrstvih še pripravljajo.

V pogovorih o pripravljeni analizi, je bilo s strani ZOS opozorjeno, da je analiza učinkov sporazuma s sindikati nekoliko okrnjena zaradi metodologije, bo pa zadostna podlaga za nadaljevanje pogovorov o povprečnini.

 * * *

 


< NA POBUDO ZOS BO VLADA RS OBČINAM POVRNILA STROŠKE