06.09.2019 Starost: 4 let

VLADNA DELOVNA SKUPINA ZA ZNIŽANJE STROŠKOV OBČIN PONOVNO SEDLA ZA MIZO

Ljubljana, 6. 9. 2019 - Danes so se ponovno sestali člane vladne delovne skupine za zanižanje stroškov občin. Na dnevnem redu sta bila predloga Zakona o finančni razbremenitvi občin in Zakona o zmanjšanju stroškov občin. Sestanka se je udeležila tudi predstavnica ZOS Mihaela Smrdel iz Občine Pivka.


Zakon o zmanjšanju stroškov občin je preimenovan v Zakon o finančni razbremenitvi občin in pri obravnavi pripomb so združenja podala nestrinjanje k predlaganemu načinu rešitve ureditve mrliško pregledne službe. Namreč predlog zakona sicer predvideva prenos stroškov občin, vendar pa administrativni del, ki zajema organiziranje službe, evidentiranje in zbiranje zahtevkov za plačilo opravljenih mrliških pregledov, obdukcij ter tehnične pomoči v zvezi z obdukcijo, še vedno ostaja na bremenih občin. S tem se na ZOS ne strinjamo. Treba je poiskati rešitev kako tudi iz tega dela izvzeti občine, in sicer na način, da komunikacija poteka med izvajalci službe in plačnikom - Ministrstvom za zdravje.

Drugi del sestanka je bil namenjen razpravi o predlogu novele Zakona o financiranju občin. V zadnjem predlogu zakona je ministrstvo v veliki meri upoštevalo predloge in pripombe združenj, predvsem ZOS v delu, ki se nanaša na poenostavitev postopka črpanja sredstev iz 21. člena zakona. Na sestanku podana rešitev pa je šla v popolnoma drugi smeri in se z njo vse nastavljene rešitve opuščajo. S tem ponovno stopamo korak nazaj in s tem se ZOS nikakor ne strinja. Podali bomo nove predloge rešitev in na njih vztrajali.

Predlog novele ZFO je vseboval tudi določila o sofinanciranju občin z romskim prebivalstvom, na podlagi katerih bi te občine prejele dodatna sredstva za urejanje romske problematike. S predlaganimi rešitvami se omejuje ta sredstva na komunalno urejanje romskih naseljih oz. njihovih delov ali posamične poselitve, dodeljuje pa se jih na podlagi javnega razpisa. Res, da se namenja več sredstev za urejanje te problematike, vendar način dodeljevanja ni primeren. Predstavniki združenj so izrazili bojazen, da bi se tudi ori dodeljevanju teh sredstev lahko hitro znašli v situaciji črpanja sredstev 21. člena ZFO.

Nov sestanek delovne skupine naj bi potekal v naslednjem tednu. Združenja vsekakor pričakujemo, da bo vladna stran prisluhnila občinam in upoštevala podane predloge in pripombe.

* * *


< KOHEZIJSKE NOVICE MESECA AVGUSTA