21.10.2008 Starost: 14 let
Kategorija: Novice

VLADA ZAGOTOVILA SREDSTVA ZA POPOTRESNO OBNOVO V POSOČJU PO POTRESU LETA 1998

Ljubljana, 21. 10. 2008 – Vlada RS je na včerajšnji dopisni seji zagotovila sredstva za popotresno obnovo objektov v Posočju po potresu leta 1998 in sklenila Pogodbo št. 5/2008 o sklepanju pravnih poslov povezanih z gospodarjenjem z javno železniško infrastrukturo in postajnimi poslopji za obdobje od 1.1.2008 do 31.12.2008, 37500-9/2008.


Popotresna obnova objektov v Posočju po potresu leta 1998

 

Vlada RS je zagotovila sredstva za popotresno obnovo objektov v Posočju po potresu leta 1998 za obnovo objekta v lasti oseb zasebnega prava za 1 vlogo, in sicer v občini Kobarid v višini 31.350,01 evra.

 

Pogodba št. 5/2008 o sklepanju pravnih poslov povezanih z gospodarjenjem z javno železniško infrastrukturo in postajnimi poslopji za obdobje od 1.1.2008 do 31.12.2008, 37500-9/2008

 

Za podpis pogodbe je Vlada RS pooblastila mag. Andreja Korošca, direktorja Direkcije RS za vodenje investicij v javno železniško infrastrukturo. Vlada, kot naročnik Slovenskim železnicam (SŽ) kot upravljavcu za izvajanje trženja javne železniške infrastrukture (JŽI) in postajnih poslopij, zagotavlja kritje stroškov za opravljanje teh del, in sicer v višini 2 odstotka za izvajanje računovodskih opravil in 28% za izvajanje ostalih opravil od ustvarjenih plačanih prihodkov iz trženja, kar v letu 2008 znaša 879.900 evrov . Načrtovano je, da bodo SŽ iz naslova trženja JŽI in postajnih poslopij v letu 2008 ustvarile predvidoma 2.933.000 evrov plačanih prihodkov, ki so prihodek proračuna Republike Slovenije. Nadzor nad izvajanjem del, ki so predmet te pogodbe, izvaja Direkcija Republike Slovenije za vodenje investicij v javno železniško infrastrukturo.

 

* * *


< ZAKLJUČEK JAVNEGA RAZPISA ZA KREDITIRANJE OKOLJSKIH NALOŽB OBČANOV, PRIZADETIH V NEURJIH Z VIHARNIM VETROM IN TOČO V JULIJU IN AVGUSTU 2008