22.12.2022 Starost: 92 dni

VLADA ZA LETO 2023 ZAMEJILA CENO ELEKTRIKE IN PLINA ZA JAVNE ZAVODE IN OBČINE

Ljubljana, 22. 12. 2022 - Vlada RS je danes sprejela uredbi o določitvi najvišje maloprodajne cene elektrike in zemeljskega plina za javne zavode, javne gospodarske zavode, javne agencije, javne sklade in občine. Uredbi bosta veljali celotno leto 2023.


Omejitev cen bo veljala za vrtce, šole, izvajalce javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja, zdravstvene domove in druge javne zavode, občine, izvajalce socialnovarstvenih storitev in programov ter izvajalce programov v podporo družini, ki niso vključeni v veljavno regulacijo cen za gospodinjske in male poslovne odjemalce, ker so večji porabniki. Tako so sedaj med drugim vključeni Radiotelevizija Slovenija, bolnišnice, kulturne ustanove, knjižnice, športne dvorane, visokošolski zavodi, hospici, centri za izobraževanje in druženje, terapevtski centri ter invalidska društva.

Po uredbi o določitvi cene električne energije za nekatere pravne osebe javnega prava
najvišja dovoljena maloprodajna cena elektrike znaša za višjo dnevno tarifno postavko 207 evrov za megavatno uro (MWh), za nižjo dnevno tarifno postavko 148,5 evra in za enotno tarifno postavko 186 evrov brez DDV.

 
Določeno je, da dobavitelji omenjenim skupinam uporabnikov ne smejo ustaviti dobave ter da jim morajo na zahtevo posredovati ponudbo in na njeni podlagi skleniti pogodbo o dobavi, vse skladno s pogoji iz uredbe.


Po uredbi o določitvi cene zemeljskega plina iz plinskega sistema za nekatere pravne osebe javnega prava pa bo najvišja dovoljena drobnoprodajna cena zemeljskega plina za javne zavode, javne gospodarske zavode, javne agencije, javne sklade in občine 95 evrov za MWh.

Tudi dobavitelji plina tem kategorijam odjemalcev ne bodo smeli ustaviti dobave ter jim bodo morali na zahtevo posredovati ponudbo in skleniti pogodbo skladno s pogoji uredbe.


Uredbi bosta začeli veljati 1. januarja, veljali pa bosta do konca leta 2023.

 

* * *


< NAPOVEDAN NOV SISTEMSKI ZAKON O JAVNIH ZAVODIH