07.01.2010 Starost: 13 let
Kategorija: Novice

Vlada z eSocialo do večje preglednosti pri socialnih prejemkih


Ljubljana, 7. januarja - Vlada je na današnji seji sprejela koncept za program projektov eSociala ter potrdila akcijski načrt programa. Posamezni podatkovni viri v sistemu eSociala morajo biti vzpostavljeni in povezani najpozneje do konca letošnjega leta, je na novinarski konferenci po seji vlade dejala ministrica za javno upravo Irma Pavlinič Krebs.Pomemben cilj novega informacijskega sistema eSociala, ki sta ga pripravljali ministrstvi za delo in za javno upravo, je hitro in pravilno odločanje v zvezi s pravicami iz javnih sredstev, zmanjševanje možnosti za napake in prevare ter večja preglednost nad dodeljenimi sredstvi, je dejala ministrica.
Novi informacijski sistem bo po njenih besedah omogočal veliko proaktivnost. Odločbe bodo namreč izračunali vnaprej in jih poslali upravičencem. V okviru eSociale bodo med drugim nadgradili obstoječe informacijske sisteme in vzpostavili portal za dostop do storitev eSociale.
Državljani bodo imeli možnost vpogledovanja v lastne socialne pravice s pomočjo digitalnih potrdil, torej na varen način, in oddati elektronske vloge, je povedala ministrica.
Med seboj se bodo povezali posamezni podatkovni viri, ki jih bo po novem 30. Nova centralna zbirka eSociala bo vzpostavljena v skladu z določbami zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev predvidoma v prvi polovici leta 2011.
Vzpostavljanje eSociale pomeni razvoj elektronskega poslovanja, ki po ministričinih besedah predstavlja investicijo v boljše storitve javne uprave. Pomeni tudi poenostavljene upravne procese in odpravo administrativnih ovir, povečanje transparentnosti pri določanju in dodeljevanju socialnih pomoči ter izboljšano sodelovanje med organi slovenske uprave in dolgoročno tudi drugimi administracijami EU.
Izkušnje kažejo, da urejen pristop k razvoju elektronskega poslovanja v okviru izdelane strategije, ki omogoča aktivno spremljanje investicij, prinaša 20 do 30-odstotne prihranke v primerjavi z razvojem elektronskega poslovanja brez strateškega upravljanja, poudarja Pavlinič Krebsova.
Na novinarsko vprašanje glede varnosti osebnih podatkov je dejala, da so veliko pozornost pri pripravi programa in akcijskega načrta namenili prav zagotavljanju varnosti osebnih podatkov. Kdor ne bo imel zakonske podlage, po njenih besedah ne bo mogel dostopati do njih, je zagotovila.
Za program projektov eSociala bo namenjenih 5,7 milijona evrov sredstev iz Evropskih strukturnih skladov, iz proračuna pa bo predvidoma namenjenih 5,2 milijona evrov, so sporočili z urada vlade za komuniciranje.
Projektni svet za program projektov eSociala vodita ministrica Pavlinič Krebsova in minister za delo Ivan Svetlik, v medresorski delovni skupini pa bo sodelovalo 56 strokovnjakov iz 22 institucij javne uprave.
Za izvedbo programa bodo zagotovili dodatne kadrovske vire iz programa tehnične pomoči, ki se delno financira iz evropskih strukturnih skladov, in sicer za ministrstvo za javno upravo in za ministrstvo za delo po dve dodatni zaposlitvi za čas trajanja projektov, ki je 36 mesecev. Besedili koncepta in akcijskega načrta sta dostopni na spletni strani ministrstva za javno upravo.


< 61. REDNA SEJA VLADE