15.12.2010 Starost: 12 let
Kategorija: Novice

VLADA V DRŽAVNI ZBOR POSLALA PREDLOG ZAKONA ZA USTANOVITEV OBČINE ANKARAN

Ljubljana, 15. 12. 2010 - Vlada je na dopisni seji pripravila predlog novele zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij, s katerim sledi odločbi ustavnega sodišča in predlaga ustanovitev občine Ankaran. Vlada DZ predlaga, naj predlog obravnava po skrajšanem postopku.


 

Ustavno sodišče je v začetku decembra presodilo, da je zakon o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij v neskladju z ustavo. Kot ugotavlja sodišče, je državni zbor s tem, ko ni ustanovil novih občin Ankaran in Mirna, ravnal arbitrarno oz. samovoljno.

 

Ustavno sodišče je DZ naložilo, da ugotovljeno protiustavnost odpravi v roku dveh mesecev in ustanovi občini Ankaran in Mirna. Predsednik DZ pa bo moral nato v 20 dneh razpisati volitve občinskih svetov in županov tako v novih dveh občinah, kot v obeh občinah, iz katerih se bosta izločili, torej v Mestni občini Koper in Občini Trebnje.

 

Na podlagi ustavne odločbe pa je vlada določila besedilo novele zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij. Predlaga ustanovitev občine Ankaran na podlagi predhodno izvedenega postopka, v katerem je državni zbor ugotovil, da območje Ankarana izpolnjuje z ustavo in zakonom določene pogoje za občino in razpisal referendum, na katerem so se volivci odločili za ustanovitev nove občine.


< IZDAJANJE ODLOČB ZA ZNIŽANO PLAČILO STARŠEV ZA PROGRAM VRTCA