11.05.2017 Starost: 5 let

VLADA USTANOVILA MEDRESORSKO DELOVNO SKUPINO ZA USKLADITEV ZAKONODAJE Z ZAPISOM PRAVICE DO PITNE VODE V USTAVO RS

Ljubljana, 11. 5. 2017 - Vlada RS je na svoji 134. redni seji med drugim sprejela Sklep o ustanovitvi Medresorske delovne skupine za uskladitev zakonodaje z zapisom pravice do pitne vode v Ustavo RS.


V Uradnem listu RS je bil 30. 11. 2016 objavljen Ustavni zakon o dopolnitvi III. poglavja, s katerim je bila v ustavo vpisana pravica do pitne vode (70.a člen). Skladno z ustavnim zakonom je treba zakone, ki urejajo vsebine iz novega 70.a člena, uskladiti v osemnajstih mesecih po njegovi uveljavitvi. Naloge medresorske delovne skupine so pregled zakonodaje, ki je povezana z vsebinami iz novega 70.a člena, seznam potrebnih sprememb zakonodaje, usmerjanje posameznih ministrstev pri pripravi sprememb zakonodaje in spremljanje postopkov sprejemanja sprememb zakonodaje.

Medresorsko skupino, ki je jo sestavljajo člani ministrstev za okolje in prostor, za zdravje, za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter za javno upravo, vodi generalna sekretarka Vlade RS mag. Lilijana Kozlovič.

 

 

 

 


< ODBOR DZ PODPRL PREDLOG NOVELE STANOVANJSKEGA ZAKONA