22.10.2020 Starost: 2 let

VLADA TUDI O BREZPLAČNEM VRTCU ZA DRUGEGA OTROKA

Ljubljana, 22. 10.2020 - Vlada bo danes med drugim obravnavala novelo zakona o vrtcih. Predlog ponovno uvaja brezplačni vrtec za drugega otroka, ki je hkrati s starejšim vključen v vrtec, pa tudi za tretjega in nadaljnje otroke iz iste družine. Rešitve zagotavljajo učinkovitejše delovanje šolskih inšpektorjev v praksi in določajo stroge sankcije za kršitve zakonodaje.


Predlog novele predvideva sankcije za kršitev tistih določb zakona o vrtcih, ki opredeljujejo pogoje za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje. Predpisuje najvišji normativ števila otrok v kombiniranem oddelku, kršitev tega normativa pa je prekršek, za katerega se lahko izreče predpisana globa.

Obenem predlog dograjuje institut varuha predšolskih otrok na domu. V njem so med drugim določena pravila za nadomeščanje odsotnega varuha ter obveznost varuha, da ima s starši otrok sklenjene pogodbe in da vodi evidenco otrok, ki jih varuje na domu.

Prav tako predlog prepoveduje fizičnim in pravnim osebam, ki niso vpisane v razvid izvajalcev javno veljavnih programov ali v register varuhov predšolskih otrok, opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje in varstva otrok. Za kršitev te prepovedi predlog določa stroge sankcije, in sicer takojšnjo prepoved opravljanja dejavnosti ter globo v razponu od 5000 do 10.000 evrov. Predlagane spremembe naj bi odpravile pomanjkljivosti, ki so se izpostavile v primeru nepravilnosti v zasebnem vrtcu Kengurujčki.

Ne nazadnje predlog ponovno uvaja brezplačni vrtec za drugega otroka, ki je hkrati s starejšim vključen v vrtec. Na novo pa se brezplačni vrtec uvaja tudi za vsakega tretjega in nadaljnjega otroka iz iste družine, čeprav otroci niso hkrati v vrtcu. Vlada posledično pričakuje povečanje deleža vključenosti predšolskih otrok v vrtce.


< MJU POZIVA K PRIPOMBAM NA NOVELO ZAKONA O LOKALNIH VOLITVAH