09.07.2021 Starost: 1 let

VLADA SPREMENILA ODLOK O ZAČASNIH OMEJITVAH PRI IZVAJANJU ŠPORTNIH PROGRAMOV

Ljubljana, 9. 7. 2021 - Vlada RS je na 234. dopisni seji izdala spremembo Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov.


Z odlokom se spreminja čas veljavnosti testa, ki ga morajo predložiti športniki in člani njihovih ekip, ki se udeležujejo tekmovanj, drugo organizacijsko osebje, ki sodeluje pri izvedbi tekmovanj, in gledalci, da se tekmovanj lahko udeležijo. Negativni rezultat testa na virus SARS-CoV-2 z metodo verižne reakcije s polimerazo ali hitrega antigenski test, ne sme biti starejši od 48 ur. V sdaj veljavnem odloku je določena veljavnost 72 ur.

Veljavnost odloka se podaljšuje do vključno 18. julija 2021, spremembe pa začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

* * *


< VLADA RS ZAGOTOVILA DODATNIH 72,5 MIO EVROV ZA INVESTICIJE V VRTCE IN OSNOVNE ŠOLE