15.01.2009 Starost: 14 let
Kategorija: Novice

VLADA SPREJELA UREDBO O ZAČASNEM NAČRTU UPRAVLJANJA VODA

Ljubljana, 15. 1. 2009 – Vlada RS je na svoji 8. redni seji med drugim sprejela Uredbo o kategorizaciji prog, Uredbo o začasnem načrtu upravljanja voda, Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o podrobnejši vsebini in načinu priprave načrta upravljanja voda ter Poročilo o izvajanju sklepov o izvedbi postopkov oddaje skupnih javnih naročil za potrebe upravnih organov.  Uredba o začasnem načrtu

upravljanja voda

S to uredbo se prejema

začasni načrt upravljanja voda. Z začasnim načrtom upravljanja voda pa se določajo

obvezna izhodišča za izvajanje posameznih nalog upravljanja voda in priprava

podrobnejših načrtov upravljanja voda.

Uredba določa cilje upravljanja

voda z namenom prehoda na nov sistem načrtovanja in izvajanja upravljanja voda,

ki se nanašajo na obdobje do sprejema načrta upravljanja voda na vodnem območju

Donave in na vodnem območju Jadranskega morja. Za posamezne cilje upravljanja

voda so določeni roki za njihovo doseganje, obvezna izhodišča za izvajanje

posameznih nalog upravljanja voda in obvezna izhodišča za pripravo podrobnejših

načrtov upravljanja voda za obdobje do sprejema načrtov upravljanja voda na

vodnih območjih.

Vsebine gradiva se hkrati štejejo za okoljska izhodišča na področju

upravljanja voda v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja.

 VEčŒ O SPREJETIH SKLEPIH VLADE RS SI LAHKO PREBERETE NA:
www.zdruzenjeobcin.si/index.php

* * *


< SESTANEK NIVOJSKA KRIŽANJA - ZA OŽIVITEV DOGOVORA MED MINISTROM ZA FINANCE IN MINISTROM ZA PROMET