03.01.2013 Starost: 10 let
Kategorija: Novice

VLADA SPREJELA SPREMEMBE UREDBE O ZELENEM JAVNEM NAROČANJU

Ljubljana, 3. 1. 2013 - Vlada RS je na 43. redni seji med drugim sprejela Uredbo o spremembah Uredbe o zelenem javnem naročanju. 


 

 

S to uredbo

se spreminjajo okoljske zahteve za pnevmatike, osebna vozila, lahka tovorna

vozila ter avtobuse kategorije I, ki jih Uredba o zelenem javnem naročanju

ureja v Prilogah 10 in 11.  

V Prilogi

10 Uredbe o ZeJN se cena za emisije dušikovih oksidov (CNOx) 0,001 EUR/g

nadomesti s ceno 0,0044 EUR/g, cena za emisije nemetanskih ogljikovodikov

(CNMHC) 0,0044 EUR/g pa s ceno 0,001 EUR/g. Pri pripravi uredbe je namreč

prišlo do zamenjave omenjenih cen, kakor jih določa Direktiva 2009/33/ES, ki je

v naš pravni red prenesena z Uredbo o ZeJN.  

V Prilogi

11 se znižajo okoljske zahteve za pnevmatike, hkrati pa se z uredbo uvaja

prehodno obdobje, v katerem lahko naročniki naročajo pnevmatike nižjega

razreda. Uredba o ZeJN določa, da morajo naročniki pri oddaji javnih naročil za

pnevmatike v okviru tehničnih specifikacij zahtevati, da pnevmatike

izpolnjujejo pogoje za uvrstitev v razred energijske učinkovitosti A, ki

zagotavlja najboljši izkoristek goriva. Pnevmatike razreda C1 pa morajo

izpolnjevati tudi pogoje za uvrstitev v razred A glede na oprijem na mokri

podlagi. Ministrstvo za finance so javni naročniki obvestili, da pnevmatik s

temi karakteristikami ni na trgu, zato je v sodelovanju z Ministrstvom za

infrastrukturo in prostor, ki je pristojno za področje energijske

učinkovitosti, pripravilo predmetne spremembe Uredbe o ZeJN, s katerimi se

ustrezno znižajo minimalne zahteve za zeleno javno naročanje pnevmatik. Pri tem

je sledilo ugotovitvam iz tržne analize Ministrstva za obrambo in Ministrstva

za finance, zlasti pa navedbam v študiji učinkov, ki jo je ob pripravi

zakonodaje EU glede energijskega označevanja pnevmatik za Evropsko komisijo

pripravil European Policy Evaluation Consortium. Z novelo uredbe se tudi

izrecno določa, da se okoljske zahteve za pnevmatike uporabljajo le za nove

pnevmatike (izključitev obnovljenih ali rabljenih pnevmatik).

***


< OBJAVA TREH NOVIH JAVNIH RAZPISOV IZ PROGRAMA RAZVOJ PODEŽELJA V VREDNOSTI 27 MILIJONOV EVROV