13.04.2012 Starost: 11 let
Kategorija: Novice

VLADA SPREJELA PREDLOG ZAKONA O URAVNOTEŽENJU JAVNIH FINANC

Ljubljana, 12. 4. 2012 - Vlada RS je na svoji 10. redni seji med drugim določila besedilo predloga novele Zakona za uravnoteženje javnih financ ter sprejela Nacionalni reformni program 2012 – 2013 in Uredbo o oblikovanju cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja za tarifne odjemalce.


 

 

Predlog zakona o spremembah

in dopolnitvah Zakona za uravnoteženje javnih financ 

Cilji predloga zakona so zagotoviti vzdržne javne finance, zakonski

okvir za učinkovito upravljanje z javnimi financami, makroekonomsko stabilnost

ter trajen in stabilen narodnogospodarski razvoj ter oblikovati pravila za

večjo fiskalno disciplino.

Uravnoteženje

javnih financ je nujno predvsem z vidika zagotavljanja stabilnega in vzdržnega

domačega makroekonomskega okolja, pa tudi z vidika sprejetih zahtev na ravni

EU. Brez korenitih kratkoročnih, kakor tudi dolgoročnih strukturnih ukrepov

Slovenija ne more izboljšati svojega javnofinančnega salda, kar hkrati pomeni

tudi hitro nadaljevanje rasti dolga sektorja države. Ne-ukrepanje v naslednjih

letih vodi tudi do povečevanja obveznosti servisiranja dolga ter hkrati močno

povečuje tveganje za padanje bonitetnih ocen in s tem rast zahtevanih donosov

na vrednostne papirje RS na mednarodnih trgih.  

Vlada z

interventnimi spremembami zakonov prvič koreniteje posega v znižanje obsega in

strukture javnih izdatkov, da bi povečala možnosti za rast, ki je ključni

predpogoj za vzpostavitev dolgoročnega razvoja Slovenije. Slovenija v nasprotju

s številnimi državami članicami doslej še ni bila izpostavljena korenitejšim

reformam in posegom v javne izdatke. 

Zakon vsebuje spremembe predpisov, ki so potrebne za

znižanje odhodkov, predvidene s predlaganim rebalansom.

Več si lahko preberete TU.


< PREPOVED SKLEPANJA AVTORSKIH POGODB IN SVETOVALNIH POGODB V JAVNEM SEKTORJU