06.09.2013 Starost: 10 let

VLADA SPREJELA PREDLOG NOVELE ZAKONA O VODAH

Ljubljana, 5. 9. 2013 – Vlada RS je na dopisni seji sprejela predlog novele Zakona o vodah. Dopolnitev Zakona o vodah je potrebna predvsem iz dveh vidikov, ki se nanašata na postopek podeljevanja koncesij za rabo vode in zaračunavanje plačila za dejansko rabo vode že pred podelitvijo vodne pravice v primerih, ko gre za rabo mineralne, termalne ali termomineralne vode za proizvodnjo pijač ali potrebe kopališč, ogrevanja in podobno.


Namen predlaganih dopolnitev Zakona o vodah je:

1. podaljšanje roka za prijavo vsem obstoječim uporabnikom vode s podelitvijo koncesije brez javnega razpisa ter v primeru izpolnjevanja pogojev podelitev koncesije;

2. določiti način izračuna in plačila nadomestila za rabo vode, plačila za vodno pravico za obdobje dejanske rabe vode ter  postopek obračuna razlike plačil;

3. določitev podatkov potrebnih za izračun nadomestila ter dopolnitev prekrškovnih in inšpekcijskih določb za primere, ko zavezanci kljub možnostim, ki jih navedeni zakon uvaja za dokončno ureditev stanj na področju teh rab vode, le-te ne bi uredili.

 

Novela Zakona o vodah daje podlago za ureditev stanj vseh, ki so podali vloge po prehodni določbi Zakona o vodah, pa teh vlog še nimajo rešenih, pa tudi tistih, katerih vloge so prispele kasneje.  Določen je rok za izdajo koncesijskih aktov, in sicer do konca leta 2014.

 

Z navedeno novelo se bo vzpostavila enakopravna obravnava vseh zavezancev, ki rabijo vodo, tako z vidika pravne ureditve s sklenitvijo koncesijskih pogodb oziroma zavrnitvijo njihovih vlog, kot tudi poravnavo obveznosti za rabljeno, a neplačano  rabo vode.

 

Za rabo vode se uvaja ti. institut plačila nadomestila za čas, ko se je voda rabila, ni pa bilo podeljene koncesije, in sicer tako, da se v čim manjši možni meri vpliva na gospodarstvo. Nadomestilo za rabo vode se plača za ves čas dejanske rabe vode, vendar ne za obdobje pred 1. januarjem 2005, z možnostjo plačila na največ trideset obrokov.


< VIRANT NAPOVEDAL ZMANJŠEVANJE ŠTEVILA OBČIN