05.12.2008 Starost: 11 let
Kategorija: Novice

VLADA SPREJELA PREDLOG NOVELE ZAKONA O VARSTVU KULTURNE DEDIŠČINE

Ljubljana, 4. 12. 2008 – Vlada RS je na 3. redni seji med drugim sprejela predlog novele Zakona o varstvu kulturne dediščine in razrešila 4 ter imenovala 4 člane Uradniškega sveta.


 

Predlog novele Zakona o varstvu kulturne dediščine

 

Zakon bo Vlada RS poslala v sprejem Državnemu zboru RS po skrajšanem postopku. Ministrstvo za kulturo v zakonu predlaga podaljšanje prehodnega obdobja za financiranje občinskih muzejev do leta 2010, ko bo mogoče v celoti izvesti novi način financiranja občinskih muzejev in galerij, ki imajo status muzejev s podelitvijo pooblastil za izvajanje državne javne službe.

 

Ministrstvo za kulturo si je od sprejetja Zakona o varstvu kulturne dediščine prizadevalo za izpeljavo vseh postopkov v zvezi s podelitvijo pooblastil, vendar sta priprava in sprejem pravilnika zaradi usklajevanja pričakovanj občinskih muzejev in njihovih ustanoviteljev ter upoštevanja mednarodnih muzejskih standardov potekala dlje od pričakovanih zakonskih določil. Zato se predlaga podaljšanje prehodnega obdobja do začetka naslednjega proračunskega leta, ko bo končan javni razpisa za podelitev pooblastil in podpisane pogodbe med pooblaščenimi muzeji, njihovimi ustanovitelji in Ministrstvom za kulturo.

 

 

 

* * *


< RAČUNSKO SODIŠČE OBLJUBLJA PRIPRAVO POBUD ZA IZBOLJŠANJE ZAKONODAJE