20.12.2011 Starost: 11 let
Kategorija: Novice

VLADA SPREJELA INTERVENTNI ZAKON

Ljubljana, 20. 12. 2011 - Vlada je potrdilo besedilo predloga zakona o interventnih ukrepih za leto 2012 in ga bo poslala v parlamentarno proceduro po nujnem postopku, takoj ko bo državni zbor konstituiran.


 

 

 

Sprejeti predlog zakona med drugim določa, da se v

letu 2012 ne bodo usklajevali transferi posameznikom in gospodinjstvom,

pokojnine in drugi prejemki ter plače javnih uslužbencev in funkcionarjev.

Višina regresa za javne uslužbence in funkcionarje za leto 2012 ostane pri 692

evrih, v veljavi pa bodo ostale tudi omejitve napredovanj javnih uslužbencev v

letu 2012. Plače funkcionarjev se bodo znižale za 4 odstotke osnovne plače.


< NA SEJI PREDSEDSTVA TUDI O SODELOVANJU S PRIHODNJO VLADO