07.12.2020 Starost: 2 let

VLADA SLEDILA ODLOČBI IN SKLEPU USTAVNEGA SODIŠČA RS TER VNOVIČ IZDALA ODLOKE Z NAMENOM ZAJEZITVE IN OBVLADOVANJA EPIDEMIJE COVID-19

Ljubljana, 7. 12. 2020 - Vlada RS je na 136. dopisni seji izdala več odlokov z namenom zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 Vnovična izdaja posameznih odlokov sledi delni odločbi in sklepu Ustavnega sodišča RS.


Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih
Vnovična izdaja odloka sledi delni odločbi in sklepu Ustavnega sodišča. Z odlokom se začasno prepoveduje zbiranje ljudi v vrtcih, osnovnih šolah, osnovnih šolah s prilagojenim programom, v glasbenih šolah, v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, razen tistih, ki so ustanovljeni za delo z otroki s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, v srednjih šolah, v višjih strokovnih šolah, v domovih za učence, v dijaških domovih, razen v primeru dijakov in študentov tujcev, ki jim je zaradi trenutnih varnostnih razmer onemogočena vrnitev v kraj stalnega bivališča, in mladoletnikov brez spremstva s statusom prosilca mednarodne zaščite oziroma s priznano mednarodno zaščito, v organizacijah za izobraževanje odraslih, v študentskih domovih, razen v primeru študentov, ki imajo stalno prebivališče v študentskem domu in študentskih družin ter študentov tujcev in gostujočih profesorjev, ki jim je zaradi trenutnih varnostnih razmer onemogočena vrnitev v kraj stalnega bivališča ter na univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih.

Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji
Vlada se je 3. decembra 2020 seznanila z oceno Strokovne skupine za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19 pri Ministrstvu za zdravje o strokovni utemeljenosti ukrepov za zajezitev in obvladovanje epidemije nalezljive bolezni COVID-19. Ker epidemiološka slika v Republiki Sloveniji še naprej ostaja slaba, se z namenom, da se omeji stike in gibanje prebivalstva in zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19, predlaga nov Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, ki ohranja obstoječe pogoje glede izvajanja dejavnosti in s katerim se začasno prepoveduje ponujanje in prodajanje blaga in storitev neposredno potrošnikom na območju Republike Slovenije.

Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 

Odlok je enak Odloku o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 155/20, 159/20 in 163/20). Vnovična izdaja sledi delni odločbi in sklepu Ustavnega sodišča Republike Slovenije št. U-I-455/20-13.


Odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije
Odlok je enak Odloku o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 153/20, 159/20, 163/20 in 169/20). Vnovična izdaja sledi delni odločbi in sklepu Ustavnega sodišča Republike Slovenije U-I-445/20.


Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 

S tem odlokom, se zaradi zmanjšanja tveganja okužbe in širjenja okužb z nalezljivo boleznijo covid-19 začasno določita uporaba zaščitne maske ali druge ustrezne oblike zaščite ustnega in nosnega predela obraza na javnih krajih oziroma v javnih prostorih ter obvezno razkuževanje rok. Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 124/20, 135/20 in 143/20).


Odlok o obvezni namestitvi razpršilnikov za razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah 

S tem odlokom se zaradi zmanjšanja tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 določi obvezna namestitev razpršilnikov za razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah. Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o obvezni namestitvi razpršilnikov za razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah (Uradni list RS, št. 135/20).


Odlok o začasni prepovedi ponujanja kulturnih in kinematografskih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji

V zvezi z delno odločbo in sklepom ustavnega sodišča U-I-445/20 ter dopisom SVZ št. 050-66/2020/1 z dne 4. 12. 2020 izdaja nov Odlok o začasni prepovedi ponujanja kulturnih in kinematografskih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji, s katerim se začasno prepoveduje ponujanje kulturnih in kinematografskih storitev končnim uporabnikom na območju Republike Slovenije, z izjemo knjižnic, ki je enak že veljavnemu. Z njim se razveljavlja sedaj veljavnega.


Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športne dejavnosti

Z odlokom se zameji izvajanje športne dejavnosti zaradi razglašene epidemije COVID-19. Prepove se vsa športno-gibalna dejavnost in proces športne vadbe – trening. Treningi se dovolijo samo:

  • vrhunskim športnikom (olimpijski, mednarodni in svetovni razred)
  • perspektivnim športnikom
  • poklicnim športnikom, ki so starejši od 15 let in so vpisani v razvid poklicnih športnikov pri ministrstvu za šport.

Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji
Z namenom, da se omeji gibanje prebivalstva in zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 se s tem odlokom začasno prepoveduje ponujanje in prodajanje blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji z nekaterimi določenimi izjemami.

Odlok o začasni prepovedi, omejitvah in načinu izvajanja prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije
Zaradi preprečevanja nadaljnjega širjenja virusa COVID-19 je potrebno začasno prepovedati oziroma omejiti izvajanje javnega potniškega prometa v Republiki Sloveniji. Odlok je po vsebini in določilih enak doslej veljavnemu, vlada izdaja novega v skladu z odločbo Ustavnega sodišča za objavo v Uradnem listu RS.


Celoten povzetek 136. dopisne seje Vlade RS je na voljo TU.


Prav tako pa so vsi odloki objavljeni v
Uradnem listu RS. št. 181/2020, ki je na voljo TU.

* * *


< DRŽAVNI ZBOR RS BO DANES ODLOČAL O PREDLOGU ZAKONA O FINANČNI RAZBREMENITVI OBČIN