24.04.2013 Starost: 9 let
Kategorija: Novice

VLADA SE JE SEZNANILA Z OSNUTKOM NACIONALNEGA REFORMNEGA PROGRAMA

Ljubljana, 23. 4. 2013 - Vlada RS se je na 6. redni seji seznanila  z osnutkom Nacionalnega reformnega programa 2013 - 2014.


 

 

Nacionalni

reformni program (NRP) morajo kot del evropskega semestra države članice

predložiti Evropski komisiji (EK). Slovenija ga bo posredovala predvidoma v

začetku maja. Nacionalni reformni program Slovenije 2013 - 2014 vsebuje

načrtovane ukrepe, ki so skladni z omejitvami na podlagi ciljev javnofinančne

konsolidacije. Ukrepi upoštevajo tudi prioritete, sprejete v Letnem pregledu

rasti 2013 na ravni EU in odgovarjajo na specifična priporočila državi

(sprejeta na Evropskem svetu junija 2012), hkrati pa neposredno prispevajo k

doseganju nacionalnih ciljev Evropa 2020 (sprejetih na ministrski ravni aprila

2010) ter k dosegi zavez Evro plus pakta.  

Vlada RS je

pooblastila Ministrstvo za finance, da osnutek Nacionalnega reformnega programa

posreduje v mnenje Državnemu zboru RS in Ekonomsko-socialnemu svetu.


< POJASNILO MNZJU: TRETJA ČETRTINA ODPRAVE NESORAZMERIJ V OSNOVNIH PLAČAH