24.06.2022 Starost: 228 dni

VLADA RS Z UREDBO ZVIŠALA POVRAČILO STROŠKOV PREVOZA NA DELO IN Z DELA

Ljubljana, 24. 6. 2022 - Vlada RS je na 5. redni seji, ki je potekala 23. 6. 2022, med drugim sprejela mnenje k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lekarniški dejavnosti, mnenje o predlogu Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence in izdala spremembe Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja. Vlada RS je izdala tudi Uredbo o dopolnitvi Uredbe o spremembi in dopolnitvi Uredbe o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije ter Uredbo o spremembah Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije. Prav tako pa je Vlada RS sprejela Stališče glede posebnega ukrepa za zagotovitev izjemne začasne podpore v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) kot odziv na posledice ruske invazije na Ukrajino ter Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju vladne pogajalske skupine za pogajanja in usklajevanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja.


Spremembe Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja
Gre za enega od ukrepov, s katerimi blažimo energetsko draginjo. Višino zneska, do katerega se povračilo stroškov prevoza ne všteva v davčno osnovo, smo namreč prilagodili pričakovanemu trendu rasti cen goriva.

Višino zneska, do katerega se povračilo stroškov prevoza na delo in z dela ne všteva v davčno osnovo, zvišujemo z 0,18 evra za kilometer prevožene poti na 0,21 evra za kilometer prevožene poti.

Višino zneska, do katerega se povračilo stroškov prevoza na službenem potovanju ne všteva v davčno osnovo, pa zvišujemo z 0,37 evra za kilometer prevožene poti na 0,43 evra za kilometer prevožene poti.

Spremembe se bodo začele uporabljati za povračila stroškov prevoza na delo in z dela oziroma povračila stroškov prevoza na službenem potovanju za mesec julij 2022.

Mnenje k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lekarniški dejavnosti
Predlog zakona vzpostavlja pravno podlago za ukrepanje države, v njenem imenu Vlade, v primeru pojava znanih in novih nalezljivih bolezni ter hkrati vzpostavlja varovala, s katerimi se preprečuje prekomeren poseg v ustavno varovane človekove pravice in temeljne svoboščine.

Predlog zakona opredeljuje situacije, v katerih je dopustno, da vlada na predlog ministra, pristojnega za zdravje, z uredbo odredi naslednje ukrepe:

 

  • pogojevanje gibanja in zbiranja oseb ter prometa blaga ali izvajanja storitev (z upoštevanjem higiensko varnostnih in drugih zaščitnih ukrepov, s posredovanjem osebnih podatkov odgovorni osebi javnega ali zasebnega prava, s predložitvijo ustreznih dokazil o imunosti ali neokuženosti ali drugih ustreznih dokazil),
  • omejitev in prepoved prihoda iz držav, v katerih obstaja možnost okužbe z nalezljivo boleznijo,
  • omejitev gibanja na določeno območje ali prepoved dostopa na določeno mesto;
  • omejitev ali prepoved zbiranja oseb na določenih javnih krajih,
  • omejitev ali prepoved prometa z blagom, izvajanja storitev ali izvajanja delovnih procesov,
  • omejitev ali prepoved pouka oziroma izvajanja vzgojno-izobraževalnega oziroma izobraževalnega programa v prostorih zavodov s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih,
  • omejitev javnih shodov zaradi izražanja mnenj in stališč o vprašanjih javnega ali skupnega pomena ter zbiranja zaradi kolektivnega uresničevanja verske svobode, pri čemer določa njihovo postopno odrejanje glede na težo posega v človekove pravice in temeljne svoboščine.

Celoten povzetek 5. redne seje Vlade RS je +na voljo TU.

* * *


< NAVODILA MKGP ZA LAŽJE UVELJAVLJANJE VIŠJE SILE ZARADI TOČE