24.01.2023 Starost: 5 dni

VLADA RS SPREJELA UREDBO O OBLIKOVANJU CENE TOPLOTE IZ DALJINSKEGA OGREVANJA

Ljubljana, 24. 1. 2023 - Vlada RS je na 58. dopisni seji sprejela Uredbo o oblikovanju cene toplote iz daljinskega ogrevanja in Uredbo o subvencijah za nakup lesnih peletov. Vlada RS pa je sprejela tudi posebni vladni projekt za plačno skupino J v dejavnostih zdravstva in socialnega varstva.


Uredba o oblikovanju cene toplote iz daljinskega ogrevanja
Vlada s  to uredbo določa najvišjo višino tarifne postavke za variabilni del cene toplote za dobavo toplote iz distribucijskih sistemov, kjer se dejavnost distribucije toplote izvaja kot gospodarska javna služba, in sicer za gospodinjske odjemalce, kot jih določa Zakon o oskrbi s toploto. To velja za vse gospodinjske odjemalce, tako tiste, ki prevzemajo toploto iz distribucijskega sistema preko individualnega, kot tudi skupnega odjemnega mesta. Najvišja dovoljena tarifna postavka za variabilni del cene toplote po tej uredbi tako znaša 98,70 EUR/MWh, velja pa za obdobje od 1. januarja do 30. aprila 2023.


Najvišja tarifna postavka, ki je določena v tej uredbi, bo vplivala na znižanje cene v 18 sistemih daljinskega ogrevanja (od 59, kjer se distribucija topote izvaja kot gospodarska javna služba).


Največje znižanje maloprodajne cene toplote bo na primer v sistemih v Novi Gorici, Trbovljah, Hrastniku, Mariboru, Ravnah na Koroškem in Jesenicah.

Uredba o subvencijah za nakup lesnih peletov

Zakon o nujnem posredovanju za obravnavo visokih cen energije v 10. členu ureja subvencije za nakup lesnih peletov, ki se bodo zagotavljale iz sredstev centra za podpore.


Predlog uredbe ureja način izplačila, podrobnejše pogoje glede dokazil in izplačil upravičencem ter podrobnejšo vsebino spletne aplikacije za uveljavljanje subvencije za nakup lesnih peletov skladno zakonom, ki centru za podpore nalaga izplačevanje subvencij za nakup lesnih peletov.


Celoten povzetek 58. dopisne seje Vlade RS je na voljo TU.

* * *


< OBJAVLJENA GRADIVA O STANJU NA PODROČJU ZAPOSLENIH IN PLAČ V JAVNEM SEKTORJU