04.02.2021 Starost: 300 dni

VLADA RS SPREJELA SKLEP O SOFINANCIRANJU PROSTOVOLJNIH GASILSKIH DRUŠTEV ZA BLAŽITEV POSLEDIC IZPADA DOHODKA ZARADI EPIDEMIJE COVID-19

Ljubljana, 3. 2. 2021 - Vlada je na 54. redni seji sprejela Sklep o sofinanciranju prostovoljnih gasilskih društev za blažitev posledic izpada dohodka zaradi epidemije COVID-19 in Odlok o spremembah Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19. Z obravnavo ukrepov za zamejitev širjenja bolezni COVID-19 bodo člani vlade nadaljevali na jutrišnji redni seji. Seznanila se je tudi s poročiloma Zdravstvenega inšpektorata glede opravljenih nadzorov in o cepljenju, s Poročilom o ukrepih Policije za preprečevanje širjenja novega korona virusa ter opravila pregled razpoložljivosti inšpektorjev, nujnih nalog inšpekcij ter izrečenih ukrepih in nadzorih na inšpektorja. Prav tako pa Vlada RS soglašal s predlogom amandmaja k Predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi.


Sklep o sofinanciranju prostovoljnih gasilskih društev za blažitev posledic izpada dohodka zaradi epidemije COVID-19
Vlada Republike Slovenije s tem sklepom uresničuje 126. člen Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUPOPDVE), s katerim so zagotovljena finančna sredstva za vseh 1301 teritorialnih prostovoljnih gasilskih društev v višini 3.440.000,00 evrov. Sredstva se bodo zagotovila iz sredstev


Odlok o spremembah Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19
Še vedno velja, da se vse osebe, ki ne sodijo med nobeno od izjem, ob vstopu napoti v desetdnevno karanteno na domu, razen če predložijo predloži negativni izvid testa.


Odlok določa manj izjem za vstop brez negativnega testa in karantene. Po novem je deset izjem za vstop v Slovenijo brez napotitve v karanteno na domu in brez predložitve negativnega izvida testa. Za štiri izjeme, ki so veljale do sedaj, ne bo več možen vstop brez napotitve v karanteno na domu in brez predložitve negativnega testa.

Poročilo o opravljenih nadzorov Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije

V obdobju od 25. do 31. januarja 2021 je bilo skupno število opravljenih nadzorov vseh inšpekcijskih organov, določenih v PKP7, 3633. Izrečenih je bilo 33 prekrškovnih sankcij, 335 opozoril po Zakonu o prekrških in 101 upravni ukrep.


Poročilo o izvajanju nadzora cepljenja proti (SARS-CoV-2)
Zdravstveni inšpektorat RS je opravil inšpekcijski nadzor še na dodatnih 22 cepilnih mestih, na katerih se izvaja cepljenje proti COVID-19. Do sedaj je bilo skupno opravljenih 95 nadzorov.


Poročilo o ukrepih Policije za preprečevanje širjenja novega korona virusa

Od 26. januarja do 1. februarja 2021 je policija prejela 86 prijav o kršitvah odloka, lastnih ugotovitev o kršitvah je bilo 1283. Izrekla je 920 opozoril ali ukazov po Zakonu o nalogah in pooblastilih policije (ZNPPol) ali Zakonu o nalezljivih boleznih (ZNB) in uvedla 528 prekrškovnih postopkov po ZNB (PKP5).


Predlog amandmaja k Predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi

Amandma k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o državni upravi se nanaša na upravljanje nepremičnin na območju mejnih prehodov, in sicer določa, da v obdobju do 1. januarja 2022 Ministrstvo za notranje zadeve (MNZ) postopno postane upravljavec nepremičnin na območju mejnih prehodov, razen  nepremičnin, ki imajo status infrastrukture po drugih predpisih, in nepremičnin, ki so nujne za opravljanje javnih nalog, povezanih s to infrastrukturo.

Celoten povzetek 54. redne seje Vlade RS je na voljo TU.

 

* * *


< POSLANKE IN POSLANCI DRŽAVNEGA ZBORA RS POTRDILI PKP8