02.07.2015 Starost: 8 let

VLADA RS SPREJELA PREDLOG ZAKONA O POGOJIH ZA IZVEDBO UKREPA ODPUSTA DOLGOV

Ljubljana, 1. 7. 2015 - Vlada RS je na dopisni seji določila besedilo predloga Zakona o pogojih za izvedbo ukrepa odpusta dolgov.


Predlog zakona sodi v paket ukrepov za pomoč socialno najšibkejšim državljanom Republike Slovenije. Predlog je pripravljen z namenom, da bi najbolj socialno ogroženim državljanom pomagali na način, da se jim odpiše dolgove, ki izvirajo iz stroškov gospodinjstva oziroma rednih življenjskih stroškov, pri tem pa vlada želi zagotoviti pogoje, da pri tem ne bodo še dodatno obremenjeni tako upniki, ki bodo dolgove odpisali, kot tudi dolžniki.

 

Poglavitna rešitev zakona je tako določitev   – posebne davčne ureditve - za izvedbo ukrepa odpisa dolga državljankam in državljanom.

 

Na podlagi veljavne davčne zakonodaje se namreč odpust dolga  lahko šteje kot drug dohodek in je obdavčen. Ker predlagatelj z odpisom dolgov ne želi nalagati dodatnih stroškov državljanom,  se s predlogom zakona  določa oprostitev plačila dohodnine od dolga, ki se odpusti dolžniku - fizični osebi.  Predlog zakona poenostavlja  tudi izvedbo odpisov dolgov na strani upnikov in določenih dolgov s strani države. To pomeni, da nihče v postopku odpusta dolgov ne bo imel dodatnih stroškov in da bodo postopki poenostavljeni.   

 

Predlog zakona tako omogoča pogoje za učinkovit odpis dolga oziroma določa posebno davčno ureditev dohodkov, ki odstopa od sistemske ureditve, in posega v več predpisov, ki bi sicer onemogočili učinkovito izvedbo ukrepa odpisa dolga. Odpis dolga bo sicer izveden na podlagi sporazuma med predlagateljem zakona in upniki, ki imajo terjatve do državljanov, ki so se znašli v hudi materialni in socialni stiski. Upniki bodo k odpisu dolga pristopili prostovoljno.  

 

V predlogu zakona so določene tudi okoliščine oziroma pogoji, za katere velja posebna davčna obravnava, tako so jasno opredeljeni tudi dolžniki, in sicer so to prejemniki denarne socialne pomoči, varstvenega dodatka, veteranskega dodatka, določeni prejemniki otroškega dodatka, kot tudi osebe, katerih dohodki in premoženje se upoštevajo pri ugotavljanju materialnega položaja. 

 

Vlada predlaga, da se zakon sprejme po nujnem postopku, saj je treba olajšati oziroma razbremeniti socialno najbolj ogrožene do jeseni, in sicer zaradi novih stroškov, ki nastanejo v jesenskih mesecih, predvsem z novim šolskim letom, ki staršem nalagajo nove velike obremenitve, jesenski čas pa je povezan tudi s stroški nove kurilne sezone.

 

 


< MESEČNI UTRIP MESECA JUNIJA 2015