23.12.2021 Starost: 1 let

VLADA RS SPREJELA NOVA ODLOKA V Z ZVEZI Z ZAJEZITVIJO ŠIRJENJA VIRUSA COVID-19

Ljubljana, 23. 12. 2021 – Vlada RS je na 313. dopisni seji izdala dva odloka v zvezi z zajezitvijo širjenja okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19, podala soglasje k amandmajem predloga Zakona o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic COVID-19.


Odlok o spremembah Odloka o izjemah od karantene na domu po visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni COVID-19
Na predlog Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) se Odlok o izjemah od karantene na domu po visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni COVID-19 spremeni tako, da izjema od napotitve v karanteno na domu velja samo še za osebo, ki je prejela poživitveni odmerek cepiva v skladu z navodili in priporočili NIJZ.
Osebe, ki je bila v visoko tveganem stiku s povzročiteljem COVID-19, se ne napoti oziroma se ji ne odredi ukrep karantene na domu, če je prejela poživitveni odmerek cepiva Comirnaty proizvajalca Biontech/Pfizer ali cepiva Spikevax (COVID-19 Vaccine) proizvajalca Moderna, v skladu z navodili in priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Ta odlok začne veljati 23. 12. 2021.

Odlok o spremembi in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19
Na področju trgovinske dejavnosti je vlada določila omejitev števila strank v prodajalnah, v katerih se izvaja dejavnost ponujanja in prodajanja blaga, na kvadraturo na 10 m2 na stranko. Hkrati se ob vhodu objavi informacija o največjem številu strank, ki so lahko hkrati v prostoru prodajalne.

Sprememba 14. člena sledi mnenju Strokovne svetovalne skupine ministra za zdravje za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19 z dne 20. 12. 2021. Iz tega izhaja, da je glede na pričakovanje, da bo v državi prišlo do prevladovanja omikron različice virusa, nizko stopnjo precepljenosti in posledično pričakovano višjo obremenitev bolnišnic, treba zaostriti ukrepe.

Ta odlok začne veljati 23. 12. 2021.

Amandmaji k predlogu Zakona o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic COVID-19

Amandmaji se med drugim nanašajo na:

  • podaljšanje trajanja Programa finančnih spodbud covid-19 skladno s podaljšanjem začasnega okvira Evropske unije,
  • na popravek pri ukrepu glede turističnih bonov skladno z mnenjem Zakonodajno pravne službe Državnega zbora,
  • na dopolnitev z novim ukrepom za likvidnostna posojila Slovenskega podjetniškega sklada,
  • na dopolnitev z izredno uskladitvijo pokojnin,
  • na dopolnitev v zvezi s plačami zdravnikov in zobozdravnikov,
  • na dopolnitev na področju odškodnin zaradi cepljenja,
  • na dopolnitev na področju prihodov iz držav s slabo epidemiološko sliko,
  • na časovno podaljšanje nekaterih ukrepov, ki se iztečejo z 31. decembra 2021.

* * *


< DRŽAVNI ZBOR SPREJEL NOVELO ZAKONA O FINANCIRANJU OBČIN