04.12.2020 Starost: 1 let

VLADA RS SPREJELA NAČRT SPROŠČANJA UKREPOV ZA ZAJEZITEV IN OBVLADOVANJE EPIDEMIJE NALEZLJIVE BOLEZNI COVID-19 TER PODALJŠALA UKREPE ZA ZAJEZITEV IN OBVLADOVANJE EPIDEMIJE

Ljubljana, 4. 12. 2020 - Vlada je na 42. redni seji podaljšala ukrepe za zajezitev in obvladovanje epidemije nalezljive bolezni COVID-19, sprejela Načrt sproščanja ukrepov za zajezitev in obvladovanje epidemije nalezljive bolezni COVID-19 in izdala Odlok o spremembi Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji. Sprejela je Sklep o podaljšanju veljavnosti ukrepa za izboljšanje gospodarskega položaja na področju potrošnje turizma, se seznanila s poročilom Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije v zvezi z nadzorom SARS-CoV-2, obravnavala Poročilo o ukrepih Policije za preprečevanje širjenja novega koronavirusa in se seznanila z Nacionalno strategijo cepljenja. Vlada RS je določila besedili predlogov Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osebni izkaznici ter Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prijavi prebivališča. Vlada RS na današnji seji izdala tudi Uredbo o spremembi in dopolnitvah Uredbe o načinu vpisa upravljavcev nepremičnin v zemljiški kataster in kataster stavb ter Uredbo o spremembi Uredbe o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino. Prav tako pa je Vlada RS sprejela stališče Republike Slovenije k Predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o splošnem okoljskem akcijskem programu Unije do leta 2030 ter določila izplačilne dni za plače zaposlenih v državnih organih in javnih zavodih za obdobje od januarja do junija 2021.


Podaljšanje ukrepov za zajezitev in obvladovanje epidemije nalezljive bolezni COVID-19
Vlada se je seznanila s strokovno oceno Strokovne skupine za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19 pri Ministrstvu za zdravje o strokovni utemeljenosti ukrepov za zajezitev in obvladovanje epidemije nalezljive bolezni COVID-19 in odločila, da se:
1. za sedem dni podaljša uporaba ukrepov in omejitev, ki so določene v naslednjih odlokih:
• Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji,
• Odlok o začasni prepovedi ponujanja kulturnih in kinematografskih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji,
• Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2,
• Odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije,
• Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih.

2. za 14 dni podaljša uporaba ukrepa, ki je določen v Odloku o obvezni namestitvi razpršilnikov za razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah.

Načrt sproščanja ukrepov za zajezitev in obvladovanje epidemije nalezljive bolezni COVID-19

Vlada se je seznanila s strokovno oceno Strokovne skupine za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19 pri Ministrstvu za zdravje in sprejela Načrt sproščanja ukrepov za zajezitev in obvladovanje epidemije nalezljive bolezni COVID-19.

Vlada je pristojnim ministrstvom naložila, da ukrepe iz Načrta sproščanja ukrepov za zajezitev in obvladovanje epidemije nalezljive bolezni COVID-19 pripravijo na dan ugotovitve, da so doseženi epidemiološki kriteriji za prehod v naslednjo epidemiološko fazo. Uveljavijo pa se drugi naslednji dan po ugotovitvi oziroma v ponedeljek, če dan uveljavitve pride na nedeljo. Uradne podatke iz načrta za državo in po statističnih regijah vsak dan do 12.00 ure za prejšnji dan objavlja Nacionalni inštitut za javno zdravje na svoji spletni strani.

Načrt sproščanja ukrepov za zajezitev in obvladovanje epidemije nalezljive bolezni COVID-19 je na voljo TU.

Sklep o podaljšanju veljavnosti ukrepa za izboljšanje gospodarskega položaja na področju potrošnje turizma
Vlada s sklepom podaljšuje veljavnosti ukrepa za izboljšanje gospodarskega položaja na področju potrošnje turizma, in sicer do 31. decembra 2021.

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osebni izkaznici
Uredba (EU) 2019/1157 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 o okrepitvi varnosti osebnih izkaznic državljanov Unije in dokumentov za prebivanje, izdanih državljanom Unije in njihovim družinskim članom, ki uresničujejo svojo pravico do prostega gibanja, državam članicam nalaga, da morajo 2. avgusta 2021 začeti izdajati biometrične osebne izkaznice.

Nova osebna izkaznica bo vsebovala čip, na katerem bo shranjen zapis dveh prstnih odtisov in fotografije (podobe obraza) imetnika dokumenta. V Republiki Sloveniji se od leta 2006 že izdajajo biometrični potni listi, zato glavne rešitve predloga zakona sledijo že obstoječim določbam Zakona o potnih listinah.

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prijavi prebivališča

Predlagani zakon vsebuje določbe, ki rešujejo aktualno problematiko prijav tako imenovanih fiktivnih prebivališč posameznikov na naslove, ki niso namenjeni stanovanjski rabi, oziroma naslove, kjer velikost uporabne površine evidentno ne omogoča dejanskega prebivanja večjega števila posameznikov. Ker zavrnitev prijave prebivališča ob navedenih razlogih zahteva odločanje upravnega organa, se določa tudi možnost izdaje zavrnilne odločbe v skrajšanem upravnem postopku, kar bo omogočilo, da bodo upravne enote, ki sicer v tovrstnih primerih vodijo ugotovitvene postopke preverjanja resničnosti prijave, odločale hitreje in učinkoviteje.

Celoten povzetek 42. redne seje Vlade RS je na voljo TU.

* * *


< VLADA SPREJELA IZHODNO STRATEGIJO SPROŠČANJA PROTIKORONSKIH UKREPOV