16.03.2023 Starost: 7 dni

VLADA RS SPREJELA IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO PRILAGODITVE NAČRTA ZA OKREVANJE IN ODPORNOST

Ljubljana, 16. 3. 2023 - Vlada RS je na 40. redni seji med drugim sprejela izhodišča za pripravo prilagoditve Načrta za okrevanje in odpornost, Program odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi poplav z neurji 2. junija 2022 in stališče o Direktivi o vodni politiki.


Izhodišča za pripravo prilagoditve Načrta za okrevanje in odpornost
Po izračunih, ki jih je lani junija objavila Evropska komisija, bo lahko Slovenija s tega naslova do konca leta 2026 koristila 1,49 milijarde evrov nepovratnih sredstev in ne 1,78 milijarde kot predvideno ob potrditvi načrta julija 2021. Na voljo so ji tudi povratna evropska sredstva. V trenutni verziji načrta je predvidenih 86 naložb in reform. Z njihovo izvedbo je povezanih 209 mejnikov in ciljev, ki so pogoj za priliv evropskih sredstev.

Vlada je potrdila okvirni seznam ukrepov za prilagoditev oziroma umik v višini 286 milijonov evrov, kolikor je nižji znesek razpoložljivih nepovratnih sredstev. Pri identifikaciji  ukrepov je vlada sledila predvsem kriterijem, ali naložba prispeva k zelenim in digitalnim ciljem, ali gre za časovno tvegano naložbo in upoštevala druga tveganja, povezana z zagotavljanjem pogojev, ki jih je država dogovorila z Evropsko komisijo ob potrditvi načrta.

Druga večja sprememba, ki jo naslavlja prilagoditev NOO, je evropski načrt za zmanjšanje odvisnosti od ruskih energentov REPowerEU. V začetku tega meseca je v veljavo stopila evropska uredba, ki predvideva vključitev ciljev REPowerEU v nacionalne načrte za okrevanje in odpornost, in sicer v obliki samostojnega poglavja. Slovenija za te namene lahko računa na 117 milijonov evrov iz stabilnostne rezerve sistema trgovanja z emisijami in 5 milijonov evrov iz evropskega sklada za pomoč državam članicam pri spopadanju z negativnimi posledicami brexita.

Več o izvajanju Načrta za okrevanje in odpornost: noo.gov.si.

Program odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi poplav z neurji 2. junija 2022
Vlada ugotavlja, da je skupna končna ocena neposredne škode na stvareh (brez škode v gospodarstvu in na državnih cestah) skoraj 6 milijonov evrov ter presega 0,3 promile načrtovanih prihodkov državnega proračuna za leto 2022. Tako je dosežen limit za pomoč v skladu z Zakonom o odpravi posledic naravnih nesreč.


Celoten povzetek 41. redne seje Vlade RS je na voljo TU.

* * *


< DRŽAVNI SVET RS USTANOVIL DELOVNO SKUPINO ZA PRIPRAVO POKRAJINSKE ZAKONODAJE