22.01.2021 Starost: 2 let

VLADA RS SE JE SEZNANILA Z OSNUTKOM PREDLOGA PKP8

Ljubljana, 22. 1. 2021- Vlada je na 51. redni seji sprejela Odlok o začasni prepovedi ponujanja kulturnih in kinematografskih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji, se seznanila z osnutkom Predloga zakona o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 in določila besedilo novele Zakona o vodah. Vlada RS je odprla tudi novo proračunsko postavko Sredstva za uravnoteženje razvitosti občin ter sprejela mnenji k predlogu novele Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor in predlogu novele Zakona o volitvah v državni zbor.


Odlok o začasni prepovedi ponujanja kulturnih in kinematografskih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji
S tem novim odlokom vlada od 23. januarja do 29. januarja 2021 ohranja v veljavi ukrepe iz sedaj veljavnega odloka, a dodaja kot izjemo knjižnice, muzeje in galerije v statističnih regijah z bolj ugodno epidemiološko sliko, pri tem gre za Gorenjsko, Koroško, Obalno-kraško, Osrednjeslovensko, Podravsko, Pomursko, Primorsko-notranjsko, Savinjsko in Zasavsko.

Osnutek predloga zakona o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 (PKP8)

Vlada se je seznanila z osnutkom Predloga zakona o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19. Osnutek zakona bo obravnavan še na Ekonomsko socialnem svetu.

Glavni cilj predlaganega zakona je omiliti in odpraviti posledice in vpliv nalezljive bolezni COVID-19 na področje gospodarstva, dela in delovnih razmerij, trga dela, socialnega varstva ter zdravstvenega varstva. Predlog zakona ureja dodatne ukrepe za ohranitev delovnih mest in pomoč gospodarstvu v zaostrenih razmerah epidemije COVIDA-19, med drugim podaljšanje subvencioniranja čakanja na delo ter prevzem dela bremena za dvig minimalne plače s strani države.

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah

Predlog novele Zakona bo razbremenil vlado in s tem omogočil hitrejše reševanje vloženih predlogov oz. vlog, kar za stranke oz. predlagatelje posledično pomeni, da se v luči odprave administrativnih ovir skrajšujejo oz. ukinjajo dosedanji dolgotrajnejši postopki sprejema uredbe na vladi, hkrati pa se stranke s tem istočasno tudi finančno in časovno razbremenjujejo.

Odprta nova proračunska postavka

Z Zakonom o finančni razbremenitvi občin, ki se je začel uporabljati s 1. januarjem 2021, so se v Zakonu o financiranju občin črtale oziroma dodale nekatere določbe. Občine bodo namesto deleža dodatnih sredstev za financiranje investicijskih projektov, prejemale sredstva za uravnoteženje razvitosti občin, ki jih bo mesečno zagotavljalo Ministrstvo za finance.

Ker je bil omenjeni zakon sprejet po sprejetih Spremembah proračuna RS za leto 2021 in ker so bila sredstva za sofinanciranje investicijskih projektov občin načrtovana v okviru finančnega načrta Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, je potrebno v finančnem načrtu Ministrstva za finance odpreti novo proračunsko postavko Sredstva za uravnoteženje razvitosti občin ter zagotoviti sredstva za pokrivanje teh obveznosti.

Celoten povzetek 51. redne seje Vlade RS je na voljo TU.

* * *


< VLADA NA 50. REDNI SEJI SPREJELA UKREPE ZA ZAJEZITEV EPIDEMJE COVID-19