23.09.2022 Starost: 8 dni

VLADA RS PRIČELA Z OBRAVNAVO NOVEL PETIH DAVČNIH ZAKONOV

Ljubljana, 23. 9. 2022 - Vlada RS je na 17. redni seji, ki je potekala 22. 9. 2022, med drugim začela z obravnavo paketa predlogov novel petih davčnih zakonov in določila besedilo predloga Zakona o interventnih ukrepih v vzgoji in izobraževanju za šolsko leto 2022/2023 ter besedilo novele Zakona o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina. Vlada RS je prav tako določila besedilo novele Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih in sprejela besedilo novele Zakona o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih. Vlada RS je tudi dopolnila Uredbo o določitvi nalog kontaktne točke za spodbujanje rabe obnovljivih virov energije, sprejela stališče Republike Slovenije k Predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o posebnih določbah za programe sodelovanja za obdobje 2014–2020, ki se podpirajo v okviru evropskega instrumenta sosedstva in cilja „evropsko teritorialno sodelovanje“, po motnjah pri izvajanju programov ter predlog stališča Republike Slovenije k predlogu t. i. reforme EU volilne zakonodaje. Na seji Vlade RS pa je bil sprejet tudi Program predsedovanja Slovenije Konvenciji o varstvu Alp 2023–2024, prvi dolgoročni časovni načrt za doseganje ciljev spodbujanja proizvodnje in rabe obnovljivih virov energije za pet let v Sloveniji, potrjena končna ocena škode na stvareh zaradi posledic požara na Krasu in sprejeto Poročilo o ukrepanju in intervencijskih stroških gašenja požarov v naravnem okolju na območju Krasa od 17. julija do 1. avgusta letos. Na podlagi slednjega bo Vlada RS financirala dodatno opremljenost društev, ki so sodelovala pri gašenju na Krasu. Prav tako pa je Vlada RS sprejela stališče Republike Slovenije do Predloga uredbe Sveta EU o nujnem posredovanju za obravnavo visokih cen energije.


Pričetek obravnave predlogov davčnih sprememb
Vlada RS začela obravnavo paketa predlogov novel petih davčnih zakonov, in sicer:

 1. Zakona o dohodnini,
 2. Zakona o trošarinah,
 3. Zakona o davčnem postopku,
 4. Zakona o finančni upravi,
 5. Zakona o davčnem potrjevanju računov.

Pri pripravi predlogov davčnih sprememb je Vlada RS v luči izjemno zaostrenih in nepredvidljivih razmer iskala ravnotežje med ciljno usmerjenimi ukrepi za naslavljanje draginje ter (pre)velikim izpadom proračunskih prihodkov. Predlagane davčne spremembe zato nadgrajujejo z ukrepi za blaženje inflacije in draginje.

Predlog Zakona o interventnih ukrepih v vzgoji in izobraževanju za šolsko leto 2022/2023

S predlogom zakona želi vlada preprečiti socialno stisko učencev in dijakov ter njihovih družin, in sicer tako, da se cena malice za učence in dijake v šolskem letu 2022/2023 ne zviša in ostane na višini določeni za šolsko leto 2021/2022. Prav tako predlog zakona določa, da dijakinje in dijaki ter študentke in študenti v šolskem letu 2022/2023 plačujejo oskrbnino v višini izhodiščne cene, kot je veljala od 1. januarja 2022 do 31. avgusta 2022.


Zaradi zagotavljanja nemotenega delovanja šol se iz državnega proračuna osnovnim in srednjim šolam v šolskem letu 2022/2023 krije razlika med ceno malice, ki je bila določena za šolsko leto 2021/2022 in ceno malice, ki jo v skladu s predpisi določi minister za šolsko leto 2022/2023.


Spremembe in dopolnitve Zakona o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina

S spremembami bo vlada predvsem razširila krog upravičencev ter povišala delež upravičenih stroškov, ki ga bodo podjetja dobila povrnjenega, in sicer iz prvotnih 30 % na 50 % pri enostavni pomoči. Novela zakona prinaša tudi nov ukrep ugodnih likvidnostnih kreditov za podjetja prizadeta zaradi krize v višini 6 milijonov evrov. S spremembami se bodo sredstva, ki jih država namenja za pomoč gospodarstvu na tem področju, več kot podvojila in bodo tako znašala 86 milijonov evrov.


Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih

Novosti zakona so namenjene lažjemu usklajevanju poklicnega in družinskega življenja. S predlogom novele zakona bo oče, od sedanjih 30 dni, lahko izrabil 15 koledarskih dni očetovskega dopusta od rojstva otroka do tretjega meseca starosti otroka. Preostalih 15 dni, ki jih je bilo mogoče porabiti do končanega prvega razreda osnovne šole otroka, pa postane del starševskega dopusta v delu, ki ni prenosljiv.


Končna ocena škode na stvareh zaradi posledic požara na Krasu

Vlada RS je potrdila končno oceno neposredne škode na stvareh zaradi posledic požara na Krasu med 17. julijem in 1. avgustom 2022 na območju Notranjske in Severnoprimorske regije. Ta skupaj znaša 26.876.227,68 evra in jo je 7. septembra 2022 verificirala Državna komisija za ocenjevanje škode po naravnih in drugih nesrečah.


Od skupnega zneska neposredne škode znaša škoda:

 • na kmetijskih zemljiščih 579.183,09 evra;
 • v gozdovih 24.914.147,14 evra;
 • na uničenih objektih 190.848,05 evra;
 • delna škoda na stavbah 237.056,94 evra;
 • na gradbeno-inženirskih objektih 67.234,71 evra;
 • na dveh državnih cestah 67.398,80 evra;
 • v energetiki 257.363,92 evra;
 • v lovstvu 194.034,00 evra;
 • v gospodarstvu 368.961,03 evra.

Financiranje dodatne opremljenosti društev, ki so sodelovala pri gašenju na Krasu
Vlada RS je na podlagi Poročila o ukrepanju in intervencijskih stroških gašenja požarov v naravnem okolju na območju Krasa od 17. julija do 1. avgusta letos, ki ga je pripravila Uprava za zaščito in reševanje, sprejela več sklepov.

Vlada RS je sprejela odločitev, da se navedenim društvom in drugim nevladnim organizacijam zagotovi finančna sredstva za dodatno opremljenost oziroma izboljšanje delovanja v skupni višini 1.494.768,14 evra. Od tega se:

 • 1.470.034,03 evra nameni za sodelujoče prostovoljne gasilske organizacije prek Gasilske zveze Slovenije;
 • 15.157,67 evra za sodelujoča območna združenja Rdečega križa prek Rdečega križa Slovenije;
 • 4.015,28 evra za Zvezo radioamaterjev Slovenije;
 • 1.826,85 evra za CB Radioklub Soča Nova Gorica;
 • 3.734,21 evra za Društvo za podvodne dejavnosti Soča Nova Gorica.

Celoten povzetek 17. redne seje Vlade RS je na voljo TU.

* * *


< ČLANI DELOVNE SKUPINE ZA LOKALNO SAMOUPRAVO NA SVRK