27.09.2022 Starost: 66 dni

VLADA RS POTRDILA PREDLOGE NOVEL PETIH DAVČNIH ZAKONOV

Ljubljana, 27. 9. 2022 - Vlada RS je na 31. dopisni seji, ki je potekala 26. 9. 2022, potrdila predloge novel petih davčnih zakonov in se opredelila do amandmajev na predlog rebalansa letošnjega državnega proračuna.


Predlogi novel petih davčnih zakonov
Vlada RS je potrdila predloge novel petih davčnih zakonov:

 1. Zakona o dohodnini,
 2. Zakona o trošarinah,
 3. Zakona o davčnem postopku,
 4. Zakona o finančni upravi,
 5. Zakona o davčnem potrjevanju računov.

Predlog novele Zakona o dohodnini prinaša sledeče ukrepe:

 • višino splošne olajšave se določa na višini 5000 evrov, odpravljeno pa je postopno zvišanje na 7500 evrov;
 • zvišuje se skupni dohodek, do katerega se rezidentu poleg splošne olajšave prizna tudi dodatna splošna olajšava, in iz 13.716,33 evra na 16.000 evrov;
 • uvaja se olajšava za mlade. Davčno osnovo od dohodkov iz delovnega razmerja se za zavezance do dopolnjenega 29. leta starosti zniža v višini 1000 evrov v davčnem letu;
 • davčno stopnjo v zadnjem 5. dohodninskem razredu se s sedanjih 45% zvišuje na 50%;
 • odpravlja se mehanizem avtomatičnega usklajevanja višin zneskov olajšav in neto letnih davčnih osnov ter uvaja spremenjen mehanizem usklajevanja;
 • pri plačilu za poslovno uspešnost se uvaja dodatni pogoj za ugodno davčno obravnavo (izplačilo največ dvakrat v koledarskem letu) in odpravlja možnost davčno ugodnejše obravnave dohodka iz tega naslova v višini 100% povprečne plače delavca (ohranja pa se splošno višino neobdavčenega dela, to je 100% povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji);
 • jasneje se določa pogoj za vstop oziroma obstoj v sistemu normiranih odhodkov pri dohodkih iz dejavnosti, ki je vezan na obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje zavezanca ali pri njem zaposlene osebe, podaljšuje se obdobje nepretrgane vključenosti v zavarovanje (na 9 mesecev) in vezano na višino prihodkov zavezanca se znižuje višina priznanih normiranih odhodkov.
 • pri t. i. »polnih« normirancih se za tiste s prihodki do 35.000 evrov ne spreminja nič, za tiste nad 35.000 evrov prihodkov pa se priznani normirani odhodki znižujejo na 40 %.
 • pri »popoldanskih« normirancih se priznani normirani odhodki znižujejo na 40%;   
 • pri dohodkih iz oddajanja premoženja v najem se stopnjo dohodnine določa v višini 25%, višine priznanih normiranih stroškov se ne spreminja;
 • odpravlja se možnost, da se davčni zavezanec odloči o vključitvi dohodkov iz oddajanja premoženja v najem in dohodkov iz kapitala v letno davčno osnovo;
 • spreminja se pogoje in višino nadomestila za uporabo lastnih sredstev za delo na domu, ki se ne všteva v davčno osnovo od dohodka iz delovnega razmerja.

S predlogom novele Zakona o trošarinah se želi omiliti posledice visokih cen energentov za kmetijski in gozdarski sektor.

S predlogom novele Zakona o davčnem potrjevanju računov pa se ponovno uvaja obveznost izročanja izdanih računov dobaviteljev blaga in storitev ter obveznost prevzema in zadržanja računa kupca.

Celoten povzetek 31. dopisne seje Vlade RS je na voljo TU.

* * *


< DZ RS SPREJEL ZAKON O ZAČASNIH UKREPI ZA OMILITEV POSLEDIC DRAGINJE ZA UPRAVIČENCE DO OTROŠKEGA DODATKA