28.01.2022 Starost: 149 dni

VLADA RS PODLJŠALA UKREP POMOČI ZA NAKUP HITRIH ANTIGENSKIH TESTOV NA VIRUS SARS-CoV-2 ZA SAMOTESTIRANJE

Ljubljana, 28. 1. 2022 - Vlada RS je na 111. redni seji sprejela Letni načrt razpolaganja z državnimi gozdovi za leto 2022 in Načrt vaj v obrambnem sistemu in sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letu 2022. Vlada RS je sprejela tudi Sklep o podaljšanju ukrepa pomoči za nakup hitrih antigenskih testov na virus SARS-CoV-2 za samotestiranje. Prav tako pa je Vlada RS začela z obravnavo ukrepov za zajezitev vpliva visokih cen energentov.


Letni načrt razpolaganja z državnimi gozdovi za leto 2022
V skladu s prvim odstavkom 22. člena Zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 9/16 in 36/21 – ZZIRDKG; v nadaljevanju ZGGLRS) se prodaja in menjava državnih gozdov ter neodplačni prenos lastninske pravice z državnih gozdov na občino lahko izvede, če je državni gozd vključen v letni načrt razpolaganja z državnimi gozdovi, ki ga na predlog družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o. (v nadaljevanju: družba SiDG), sprejme vlada.

Program neodplačnih prenosov na občine po 24. členu ZGGLRS vključuje 5 poslov (skupno 35 zemljišč). Skupna površina zemljišč, ki se bodo neodplačno prenesla na občine, znaša 34,30 hektarjev (od tega znaša površina gozda 30,01 hektarja) in je po podatkih GURS ocenjena na 178.080,00 evrov (od tega znaša ocenjena vrednost gozda 154.942,00 evrov).


Načrt vaj v sistemih obrambe ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami 
Načrt vaj v obrambnem sistemu in sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letu 2022 obsega najpomembnejše vaje v navedenih sistemih v letošnjem letu.

Opredeljene aktivnosti so razdeljene na celovite vaje obrambnega sistema, vaje Slovenske vojske in vaje sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. V letu 2022 je načrtovano sodelovanje na šestih celovitih vajah s področij: kibernetika, krizno upravljanje, jedrska varnost ali njihova kombinacija, vključno s hibridnim delovanjem.

Sklep o podaljšanju ukrepa pomoči za nakup hitrih antigenskih testov na virus SARS-CoV-2 za samotestiranje
Zakon o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic COVID-19 (v nadaljevanju: ZDUPŠOP), ki ureja pomoč za nakup hitrih antigenskih testov na virus SARS-CoV-2 za samotestiranje, določa veljavnost ukrepa do 31. januarja 2022, z možnostjo podaljšanja najdlje za pet mesecev. Vlada tako s sprejetim sklepom prvič podaljšuje izvajanje ukrepa za obdobje enega meseca, in sicer do 28. 2. 2022, zaradi slabšanja epidemiološke situacije.

Celoten povzetek 111. redne seje Vlade RS je na voljo TU.

* * *


< DRŽAVNI SVET MINISTRSTVU ZA KULTURO IN MINISTRSTVU ZA JAVNO UPRAVO DAL POBUDO UPOŠTEVANJA LASTNIŠTVA KRAJEVNIH OZ. ČETRTNIH SKUPNOSTI PRI JAVNIH POZIVIH IN RAZPISIH OBČINAM