27.11.2020 Starost: 2 let

VLADA RS PODALJŠALA UKREPE ZA ZAJEZITEV PREPREČEVANJA ŠIRJENJA COVID-19

Ljubljana, 27. 11. 2020 – Vlada se je na 41. redni seji seznanila z oceno Strokovne skupine in podaljšala uporabo ukrepov za preprečevanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19, zagotovila sredstva lokalnim skupnostim za poplačilo dela nastalih stroškov v času epidemije covid-19 v višini 6.500.000 evrov in odločila o prerazporeditvah pravic porabe v letošnjem državnem proračunu. Vlada RS se je seznanila s poročilom Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije v zvezi z nadzorom SARS-CoV-2 in Poročilom o ukrepih Policije za preprečevanje širjenja novega korona virusa (SARS-CoV-2). Prav tako pa je Vlada RS določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o državni upravi ter izdala Uredbo o povračilu stroškov prevoza na delo in z dela ter o načinu obračuna kilometrine za uporabo lastnega vozila v službene namene za funkcionarje ter Uredbo o spremembah Uredbe o karti regionalne pomoči za obdobje 2014–2020.


Ocena Strokovne skupine in podaljšala uporabo ukrepov za preprečevanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19
Vlada se je seznanila s strokovno oceno Strokovne skupine za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19 pri Ministrstvu za zdravje o strokovni utemeljenosti ukrepov za zajezitev in obvladovanje epidemije nalezljive bolezni COVID-19 in odločila, da se:

 1. za sedem dni podaljša uporaba ukrepov in omejitev, ki so določene v naslednjih odlokih:
 • Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji,
 • Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji,
 • Odlok o začasni prepovedi ponujanja kulturnih in kinematografskih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji,
 • Odlok o začasni delni omejitvi oziroma prepovedi gibanja in zbiranja ljudi zaradi preprečevanja širjenja okužb s SARS-CoV-2,
 • Odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije,
 • Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih;
 1. za 14 dni podaljša uporaba ukrepov in omejitev, ki so določene v naslednjih odlokih:
 • Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2,
 • Odlok o začasni prepovedi, omejitvah in načinu izvajanja prevoza potnikov na ozemlju  Republike Slovenije,
 • Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športne dejavnosti.

Sredstva za poplačilo dela nastalih stroškov v času epidemije covid-19 v višini 6.500.000 evrov
Vlada je sprejela sklep, da se lokalnim skupnostim zaradi aktiviranja Državnega načrta zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh zagotovi sredstva za poplačilo dela nastalih stroškov na področju zaščite, reševanja in pomoči v času epidemije nalezljive bolezni covid-19 v višini 6.500.000 evrov. Sredstva se bodo zagotovila iz sredstev splošne proračunske rezervacije, oblikovane za namene obvladovanja epidemije nalezljive bolezni covid-19. Vlada je naložila Ministrstvu za obrambo, da prek Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje izvrši prvi del tega sklepa ter Ministrstvu za finance, da izvrši drugi del tega sklepa.

Poročilo Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije v zvezi z nadzorom SARS-CoV-2
Zdravstveni inšpektorat (ZIRS) je poročal Vladi RS o opravljenih nadzorih. V prejšnjem tednu je bilo skupno število opravljenih nadzorov ZIRS in  inšpekcijskih organov, določenih v PKP5 v zvezi z obvladovanjem COVID-19, je 2.254. Izrečenih je bilo 35 prekrškovnih sankcij, 246 opozoril po ZP-1 in 77 upravnih ukrepov.

Poročilo o ukrepih Policije za preprečevanje širjenja novega korona virusa (SARS-CoV-2)Od 17. do 23. novembra 2020 je policija prejela 258 prijav o kršitvah odloka, lastnih ugotovitev o kršitvah je bilo 1417. Izrekla je 947 opozoril ali ukazov po ZNPPol ali ZNB in uvedla 758 prekrškovnih postopkov po ZNB (PKP5). Policija je v tem obdobju na meji izdala 1310 potrdil o napotitvi v karanteno na domu.

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o državni upravi
S ciljem učinkovitejšega izvajanja nalog posameznih ministrstev ter boljše operativnost in uspešnejšega izvajanja nalog vlade predlog Zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o državni upravi ureja spremembe in dopolnitev pri ureditvi delovnih področij Ministrstva za obrambo, Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.


Uredba o povračilu stroškov prevoza na delo in z dela za funkcionarje

Uredba o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov je prenehala veljati 30. 9. 2020. Vlada Republike Slovenije je namreč ugotovila, da ukrep kontrole cen po izteku veljavnosti te uredbe, s katero je regulirala ceno 95-oktanskega neosvinčenega bencina in dizelskega goriva zunaj avtocest in hitrih cest, ni več potreben. S tem so cene vseh naftnih derivatov od 1. 10. 2020 liberalizirane in se prosto določajo na trgu.

Celoten povzetek 41. redne seje Vlade RS je na voljo TU.

                                                    * * *
< VLADA LOKALNIM SKUPNOSTIM ZAGOTOVILA 6.500.000 EVROV ZA POPLAČILO DELA NASTALIH STROŠKOV V ČASU EPIDEMIJE COVIDA-19