20.08.2021 Starost: 1 let

VLADA RS PODALJAŠALA VELJAVNE UKREPE Z NAMENOM ZAJEZITVE IN OBVLADOVANJA EPIDEMIJE COVID-19

Ljubljana, 20. 8. 2021 - Vlada RS je na svoji 256. dopisni seji sprejela odloke za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19 in sprejela spremembe nacionalne strategije cepljenja proti COVID-19.


Vlada RS je tako določila dejavnosti, za katere bo teste plačala država. Med drugim so to zaposleni v zdravstvu, socialnovarstvenih zavodih, dejavnosti vzgoje in izobraževanja vključno z visokošolsko dejavnostjo.

Iz državnega proračuna bodo zagotovljena sredstva za samotestiranje učencev zadnje triade osnovnih šol in za dijake, ki naj bi se testirali doma. Hitre teste bodo lahko prevzeli v lekarnah s svojo zdravstveno kartico.

Država bo krila stroške testiranja zaposlenih v zdravstvu, v socialnovarstvenih zavodih, v dejavnostih vzgoje in izobraževanja, vključno z visokošolsko dejavnostjo. Stroške testiranja bo krila tudi vsem, ki izvajajo storitve ali prodajo blaga, organizirajo prireditve in izvajajo vzgojo in izobraževanje na področju verske svobode.

Hkrati pa je bilo v nacionalno strategijo cepljenja proti covid-19 po priporočilih stroke dodano tudi, da cepljenim osebam ob rizičnem stiku ne bo treba v karanteno, in sicer v obdobju 9 mesecev po polnem cepljenju.

Odloki in uredbe, ki so bile sprejete:

 • Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2
 • Odlok o določitvi začasnih pogojev za izvajanje dejavnosti v vzgoji in izobraževanju ter visokem šolstvu
 • Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov
 • Odlok o omejitvah in načinu izvajanja ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji,
 • Odlok o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije
 • Odlok o začasnih omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji
 • Odlok o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode v Republiki Sloveniji
 • Odlok o začasni omejitvi ponujanja kulturnih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji
 • Odlok o spremembah Odloka o izjemah od karantene na domu po visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni COVID-19
 • Odlok o spremembah določenih odlokov, izdanih na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih
 • Spremembe in dopolnitve Nacionalne strategije cepljenja proti COVID-19

* * *

 


< VLADA RS IZDALA UREDBO O PREPOVEDI DAJANJA NEKATERIH PLASTIČNIH PROIZVODOV ZA ENKRATNO UPORABO NA TRG V REPUBLIKI SLOVENIJI IN O OZNAČEVANJU NEKATERIH PLASTIČNIH PROIZVODOV