05.04.2022 Starost: 353 dni

VLADA RS PODALA SOGLASJE K PREDLOGOM AMANDMAJEM K PREDLOGU ZAKONA O ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJAH

Ljubljana, 5. 4. 2022 - Vlada RS je na 357. dopisni seji, ki je potekala 4. 4. 2022, podala soglasje k amandmajem k predlogu Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom 2), ki ga je pripravila Služba Vlade Republike Slovenije za digitalno preobrazbo.


Predlagani amandmaji sledijo mnenju Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora RS in so namenjeni predvsem izboljšanju predlaganega zakonskega besedila z vidika zagotavljanja večje jasnosti in določnosti.

S predlaganimi amandmaji se med drugim zagotavlja pravna podlaga, ki bo omogočala državno sofinanciranje satelitskega interneta, še zlasti za težje dostopna gospodinjstva, s čimer se bo spodbujala povezljivost.

 

* * *


< PRISTOJNI ODBOR DZ O ZAKONIH O CESTAH IN UPRAVLJANJU JAVNEGA POTNIŠKEGA PROMETA