29.03.2021 Starost: 2 let

VLADA RS OD 1. DO 11. APRILA 2021 ZAČASNO OMEJILA JAVNO ŽIVLJENJE

Ljubljana, 29. 3. 2021 – Vlada RS je na 67. redni seji sprejela 13 odlokov v zvezi z zajezitvijo epidemije COVID-19 in sklepe glede opravljanja nujnih nalog v organih državne uprave. Večina ukrepov bo veljala od 1. aprila do vključno 11. aprila 2021.


Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih
Z odlokom se zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 začasno prepoveduje zbiranje ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih.

Prepoved zbiranja velja v vrtcih, osnovnih šolah, razen v oddelkih prilagojenega in posebnega programa, v glasbenih šolah, v srednjih in višjih strokovnih šolah, v dijaških domovih, razen v primeru dijakov in študentov tujcev, ki jim je zaradi trenutnih varnostnih razmer onemogočena vrnitev v kraj stalnega bivališča, ter mladoletnikov brez spremstva s statusom prosilca mednarodne zaščite oziroma s priznano mednarodno zaščito, v organizacijah za izobraževanje odraslih, v študentskih domovih, razen v primeru študentov, ki imajo stalno prebivališče v študentskem domu, študentskih družin, študentov tujcev in gostujočih profesorjev, ki jim je zaradi trenutnih varnostnih razmer onemogočena vrnitev v kraj stalnega bivališča ter na univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih.

Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov
Prepove se vsa športno-gibalna dejavnost in proces športne vadbe – trening. Treningi se dovolijo samo:
• vrhunskim športnikom (olimpijski, mednarodni in svetovni razred), gre za skupaj 538 športnikov, ki so s svojimi rezultati na mednarodni ravni dokazali svojo vrhunskost in ki bi jim odsotnost treninga onemogočila nadaljnjo konkurenčnost na mednarodni ravni;
• športnikom v starostnih kategorijah kadeti in mladinci, registriranim v skladu z 32. členom ZŠpo-1, ki so člani državnih reprezentanc.

Dovoljena je tudi športno gibalna dejavnost na prostem, v regiji prebivališča, če so udeleženci posamezniki, ožji družinski člani ali člani istega gospodinjstva. Pri tem mora biti zagotovljena ustrezna razdalja.

Odlok o začasni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2
S tem odlokom se zaradi poslabšanja epidemiološke situacije v Republiki Sloveniji uvaja prepoved gibanja oziroma prehajanja med statističnimi regijami, omejitev gibanja v nočnem času in prepoved zbiranja ljudi.

Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19

V odloku so črtane dosedanje možnosti prehoda meje izven kontrolnih točk, možnost predčasne prekinitve karantene, vse izjeme prehoda meje brez testa, razen transporta, dostave, tranzita, diplomatov in šolarjev do 13 let, ter vse izjeme prehoda meje s sedemdnevnim testom, razen dnevnih delovnih migrantov, šolarjev nad 13 let, oseb, ki šolarje prevažajo, in dvolastnikov. Test PCR se prizna samo, če je opravljen v državah članicah EU ali schengenskega območja.

Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji
V vseh regijah velja, da je dovoljeno ponujanje in prodaja blaga in storitev za potrošnike za naslednje dejavnosti:
1. lekarne,
2. bencinske servise,
3. finančne storitve,
4. pošto,
5. dostavne službe,
6. dimnikarske storitve, pod pogojem, da je v prostoru, kjer se izvajajo dimnikarske storitve prisoten samo en izvajalec, če pa to ni mogoče, je lahko v prostoru prisoten izvajalec storitve in ena oseba, ki je uporabnik male kurilne naprave; opravljanje dimnikarskih storitev ni dovoljeno v prostorih, v katerih je nameščena mala kurilna naprava, ki jih po opravljeni storitvi ni mogoče prezračiti,
7. servisne delavnice, v katerih se opravljajo storitve popravil in vzdrževanja motornih vozil in koles (vulkanizerske, avtomehanične, avtoličarske ali avtokleparske delavnice, delavnice za popravilo koles),
8. gradbena dela v oziroma na nenaseljenih gradbiščih, hišah oziroma stanovanjih, pri izvajanju katerih je zagotovljeno, da ni stika s potrošniki, in storitve, ki se opravljajo na prostem in pri katerih se lahko zagotovi, da ne prihaja do stikov s potrošniki (na primer zunanja ureditev, krovska dela, fasaderska dela),
9. osebni prevzem blaga ali hrane, na prevzemnih mestih, vključno s prodajo kmetijskih pridelkov na kmetiji, kjer je zagotovljen minimalni stik s potrošniki, med 5. in 22. uro, pri čemer konzumiranje prevzete hrane in pijače na javnih površinah ni dovoljeno,
10. druge nujne storitve za zagotavljanje varnosti in zdravja.

Te dejavnosti se lahko opravljajo brez pogoja testa za zaposlene.

Odlok o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije
Z Odlokom se začasno omeji izvajanje javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije in prepove prevoz potnikov po morju in celinskih vodah ter obratovanje žičniških naprav in njim pripadajočih smučarskih prog.

Celoten povzetek 67. redne seje Vlade RS je na voljo TU.

* * *


< POJASNILO V ZVEZI Z UVELJAVITVIJO UREDBE O OCENJEVANJU JAVNIH USLUŽBENCEV ZA LETO 2020 ZARADI POSLEDIC EPIDEMIJE COVID-19