24.12.2020 Starost: 2 let

VLADA RS O OPRAVLJENIH AKTIVNOSTIH Z ZVEZI Z OSNUTKOM NACIONALNEGA NAČRTA ZA OKREVANJE IN ODPORNOST

Ljubljana, 23 12. 2020 – Vlada se je na 46. redni seji seznanila z opravljenimi aktivnostmi v zvezi z osnutkom nacionalnega Načrta za okrevanje in odpornost. Izdala je Odlok o spremembi Odloka o obvezni namestitvi razpršilnikov za razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah, sprejela Sklep o podaljšanju ukrepa o neteku rokov za opravo dela v splošno korist in podaljšala Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih. Prav tako je Vlada RS podaljšala veljavnost določenih ukrepov iz Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 ter Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 in sprejela informacijo o aktivnostih prostovoljskih organizacij ter njihovih stroških pri preprečevanju širjenja virusa SARS-CoV-2 in zmanjšanju posledic epidemije bolezni COVID-19 med 13. marcem in 31. majem 2020. Vlada RS je izdala Uredbo o spremembi Uredbe o načinu unovčitve bona za izboljšanje gospodarskega položaja na področju potrošnje turizma in sprejela spremembo sklepa v zvezi s plačilom za nezakonito odložene odpadke, ki so posledica nelegalnih prehodov državne meje ter Poročilo o izvajanju Programa upravljanja območij Natura 2000 (2015 do 2020) za leto 2019 (PUN). Vlada RS je sprejela tudi Poročilo o delu Delovne skupine za obravnavo romske problematike ter dodatne ukrepe k Nacionalnemu programu ukrepov za Rome za obdobje 2017–2021. Vlada RS je določila tudi besedilo predloga Zakona o ratifikaciji Konvencije o delu na domu, se seznanila s projektom Pot miru v Posočju in določila besedilo Predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravilih cestnega prometa.


Predlog Načrta za okrevanje in odpornost
Vlada se je seznanila z opravljenimi aktivnostmi v zvezi z osnutkom nacionalnega Načrta za okrevanje in odpornost, ki je bil potrjen 8. oktobra 2020, in naložila Službi Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, da predlog vladi predloži v potrditev po sprejemu evropske Uredbe o vzpostavitvi mehanizma za okrevanje in odpornost, ki naj bi jo Evropski parlament sprejel v februarju 2020.

Potem ko je vlada 27. avgusta 2020 obravnavala izhodišča za pripravo nacionalnega Načrta za okrevanje in odpornost (v nadaljevanju: NOO), ki so opredelila okvirne vsebine oziroma predvidena področja razvojnih prioritet, je 8. oktobra 2020 potrdila osnutek dokumenta, ki ga je Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (v nadaljevanju: SVRK) 19. oktobra 2020 posredovala v neformalno usklajevanje na Evropsko komisijo (v nadaljevanju: EK).

Odlok o spremembi Odloka o obvezni namestitvi razpršilnikov za razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah
Odlok določa obvezno namestitev razpršilnikov za razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah Upravniki večstanovanjskih stavb ob vhodu vanje in ob vhodu v dvigalo, če ga večstanovanjska stavba ima, zagotovijo namestitev razpršilnikov za razkuževanje rok. Namestitev opravi upravnik sam ali zagotovi, da to opravi tretja oseba, ki jo izbere upravnik, ali pa eden od etažnih lastnikov, če upravnik nima na razpolago dovolj zaposlenih ali ne more zagotoviti, da delo opravi tretja oseba.

V večstanovanjskih stavbah, ki v skladu s posebnimi predpisi nimajo upravnika, namestitev zagotovijo lastniki v večstanovanjskih stavbah.

Z odlokom se podaljša veljavnost odloka do 8. januarja 2020.

Sklep o podaljšanju ukrepa o neteku rokov za opravo dela v splošno korist
Ker se od uveljavitve Zakona o začasnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 epidemiološka slika v državi ni bistveno spremenila, bo vlada v skladu s tretjim odstavkom 87., 88., 89. in 90. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19, po katerem lahko ukrep podaljša za največ šest mesecev, ukrep podaljšala do 30. junija 2021.

Podaljšanje Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih
Na podlagi zadnje ocene se je Vlada Republike Slovenije odločila za podaljšanje veljavnosti odloka, ki je sprejet na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih, in s tem ukrepov, ki so vsebovani v navedenem odloku. Vsebina odloka ostaja nespremenjena, le za sedem dni se podaljšuje veljavnost ukrepov, ki jih vsebujejo. Tako ukrepi veljajo do 3. januarja 2021, kar pomeni, da prenehajo veljati z iztekom navedenega dneva.

Celoten povzetek 46. redne seje Vlade RS je na voljo TU.

* * *


< DOLOČENE OMEJITVE IN IZJEME MED BOŽIČNO-NOVOLETNIMI PRAZNIKI