05.01.2023 Starost: 78 dni

VLADA RS O BREZPLAČNIH PRENOSIH PREMOŽENJA DRŽAVE NA LOKALNE SKUPNOSTI

Ljubljana, 5. 1. 2023 - Vlada RS se je na današnji 30. redni seji seznanila z informacijo o brezplačnih prenosih premoženja Republike Slovenije na lokalne skupnosti. Ministrstvom in vladnim službam je ob tem naložila, da v okviru teh postopkov upoštevajo obvezne usmeritve Strategije ravnanja z nepremičnim premoženjem.


Ker je bilo v postopkih vladnih obravnav gradiv, povezanih z brezplačnimi prenosi premoženja države na lokalne skupnosti, zaznati določene pomanjkljivosti in nedoslednosti, je minister za finance imenoval delovno skupino za ureditev področja brezplačnih prenosov premoženja države na lokalne skupnosti.

Vlada se je danes seznanila z informacijo na to temo in ministrstvom ter vladnim službam, ki upravljajo nepremično premoženje države naložila, da pred in ob pripravi predlogov odločitev vlade o brezplačnih odsvojitvah ter brezplačnih prenosih premoženja države na lokalne skupnosti še naprej upoštevajo obvezne usmeritve Strategije ravnanja z nepremičnim premoženjem.

Ministrstvu za infrastrukturo pa je vlada naložila, da v treh mesecih pripravi informacijo o obsegu nepremičnin v lasti države, ki so kategorizirane kot občinske javne ceste in so še vedno v lasti države, predlaga način ureditve medsebojnih lastninskopravnih razmerij ter določi rok za ureditev teh razmerij.

* * *


< NA POGAJANJIH O STAVKOVNIH ZAHTEVAH SVIZA DOSEŽEN NAPREDEK