13.05.2021 Starost: 1 let

VLADA RS NA 74. REDNI SEJI PODALJŠALA EPIDEMIJO ZA 30 DNI

Ljubljana, 13. 5. 2021 - Vlada RS je na 74. redni seji podaljšala epidemijo nalezljive bolezni COVID-19 za mesec dni in sprejela odloke v zvezi z njeno zajezitvijo. Obravnavana pa so bila tudi tri poročila pristojnih institucij v zvezi z nadzorom nad izvajanjem odlokov za zajezitev epidemije nalezljive bolezni COVID-19


Epidemija na območju celotne države podaljšana za 30 dni
V Republiki Sloveniji se glede na uradne podatke o številu okuženih soočamo s tretjim valom epidemije nalezljive bolezni COVID-19. Zaradi pojava novih različic virusa smo priča njenemu širjenju med populacijo, ki močno presega normalno obolevnost oziroma incidenco. Aktualne epidemiološke razmere v zvezi s širjenjem okužbe z virusom SARS-CoV-2 zahtevajo ponovno, a časovno omejeno, razglasitev epidemije na celotnem območju Republike Slovenije, saj vse statistične regije dosegajo oziroma presegajo stopnjo incidence, ki zahteva razglasitev epidemije.


Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji
V vseh statističnih regijah je opravljanje gostinske dejavnosti priprave in strežbe jedi in pijač v gostinskih obratih dovoljeno od 5. do 22. ure. Vlada z odlokom spreminja pogoje za ponujanje gostinskih storitev v notranjosti gostinskih obratov. Tam je ponudba za mizami dovoljena za maksimalno štiri osebe, med robovi miz pa mora biti najmanj 3 metre razdalje. Razdalja med osebami za mizo več ni določena, pogoj omejitve števila oseb za eno mizo pa ne velja za osebe, ki še niso dopolnile 18 let in so skupaj z ožjimi družinskimi člani oziroma skrbniki za mizo.


Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov
Z novim odlokom se sproščajo vsa športna tekmovanja, ne glede na to ali so namenjena rekreativnim športnikom ali registriranim športnikom. Prav tako se dovoljuje prisotnost gledalcev na tekmovanjih, ob predpogoju testiranja, prebolevnosti ali cepljenja.


Odlok o spremembah Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2
Na organiziranih javnih prireditvah in javnih shodih na prostem in v zaprtih prostorih (pod pogoji iz Zakona o javnih zbiranjih) je dovoljeno zbiranje do 50 udeležencev. Zbiranje na shodih in prireditvah nad številom 50 je izjemoma dovoljeno ob pogojih, ki jih predpiše NIJZ in za tako zbiranje izda pozitivno mnenje. Vse ostale omejitve glede shodov in prireditev ostajajo nespremenjene: v zaprtih prostorih en udeleženec na 20 kvadratnih metrov in obvezna uporaba zaščitnih mask, na prostem en udeleženec na 10 kvadratnih metrov, medosebna razdalja med udeleženci pa mora biti povsod najmanj 1,5 metra.


Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19
Ponovno se uvaja možnost predčasne prekinitve karantene s PCR testom peti dan po napotitvi v karanteno. Če se oseba, ki jo policija ob vstopu v Slovenijo napoti v karanteno na domu, v času trajanja karantene testira s PCR testom na prisotnost SARS-CoV-2 in je izvid testa negativen, se šteje, da je karantena prekinjena. Testiranje se sme opraviti najprej peti dan po napotitvi v karanteno na domu.


Odlok o spremembah Odloka o začasni omejitvi ponujanja kulturnih storitev končnim uporabnikom
Zaradi spremenjenih epidemioloških razmer se omejitev števila končnih uporabnikov pri javnih kulturnih prireditvah v zaprtih javnih prostorih in na prostem sprosti na način, da se število končnih uporabnikov omeji glede na 50% zasedenost zmogljivosti sedišč. Strežba in uživanje hrane in pijače na javnih kulturnih prireditvah nista dovoljena. Javne kulturne prireditve ni dopustno izvajati brez zagotovitve sedišč za končne uporabnike. Končni uporabniki in nastopajoči na javnih kulturnih prireditvah morajo opraviti obvezno predhodno testiranje na SARS-CoV2, pri čemer je udeležba dopustna le ob negativnem testu, cepljenju ali prebolelosti.


Odlok o spremembah Odloka o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode
Zaradi spremenjenih epidemioloških razmer se pri verskih obredih, bogoslužjih, molitvah in drugih verskih praksah določa, da se število oseb, ki kolektivno uresničujejo versko svobodo v zaprtih prostorih omeji na 50% zasedenost zmogljivosti sedišč, na prostem pa na največ 50 udeležencev. Medosebna razdalja med udeleženci mora biti v vseh primerih najmanj 1,5 metra, razen med osebami iz skupnega gospodinjstva.


Celoten povzetek 74. redne seje Vlade RS je na voljo TU.

                                                              * * *


< 42 PROJEKTOV DOBILO ZELENO LUČ NA PODLAGI RAZPISA ZA SOFINANCIRANJE INVESTICIJ V VRTCIH IN OSNOVNEM ŠOLSTVU