04.03.2021 Starost: 2 let

VLADA RS NA 60. REDNI SEJI PODALJŠALA VELJAVNOST ODLOKOV V ZVEZI Z ZAJEZITVIJO EPIDEMIJE COVID-19 ID ODLOČILA, DA SE V ŠOLE VRAČAJO DIJAKI

Ljubljana, 4. 3. 2021 - Vlada je na 60. redni seji sprejela tri odloke s področja zajezitve epidemije s COVID-19. Tako se v šole vračajo dijaki, osnovnošolci od 6. razreda dalje pa bodo morali obvezno nositi maske tudi v matičnih učilnicah. Vlada RS pa se je seznanila tudi s tremi poročili – Poročilom glede opravljenih nadzorih Zdravstvenega inšpektorata RS v zvezi z nadzorom (SARS-CoV-2), Poročilom o izvajanju nadzora cepljenja proti (SARS-CoV-2) in Poročilom o ukrepih Policije za preprečevanje širjenja (SARS-CoV-2).


Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih
Z Odlokom je začasno prepovedano zbiranje ljudi v:

  • glasbenih šolah, razen za izvedbo individualnega pouka,
  • višjih strokovnih šolah, razen za študente, za opravljanje izpitov, seminarjev do največ deset udeležencev, laboratorijskih vaj in individualnega pouka (na primer klinične in kabinetne vaje ter vaje, ki zahtevajo uporabo specializirane opreme in inštrumentov),
  • študentskih domovih, razen v primeru študentov, ki imajo stalno prebivališče v študentskem domu, študentskih družin, študentov tujcev in gostujočih profesorjev, ki jim je zaradi trenutnih varnostnih razmer onemogočena vrnitev v kraj stalnega bivališča ter študentov, ki opravljajo izpite, seminarje, laboratorijske vaje in individualni pouk
  • ter na univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih, razen za študente, za opravljanje izpitov, seminarjev do največ deset udeležencev, laboratorijskih vaj in individualnega pouka.

Novi odlok ne prepoveduje več zbiranja ljudi v srednjih šolah in dijaških domovih.

Odlok o spremembah Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2
Strokovna svetovalna skupina za COVID-19 pri Ministrstvu za zdravje je predlagala, da je uporaba zaščitnih mask za učence od 6. razreda osnovne šole oziroma od dopolnjenega 12. leta dalje in dijake v vseh razredih srednje šole obvezna. Prav tako je predlagala, da je uporaba zaščitnih mask za učitelje v osnovnih šolah in profesorje v srednjih šolah obvezna. Ostale odločbe odloka ostanejo enake in se ne spreminjajo.


Odlok o spremembah določenih odlokov, izdanih na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih

Z Odlokom se podaljšuje veljavnost odlokov, ki so sprejeti na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih, in s tem ukrepov, ki so vsebovani v teh odlokih. Vsebina odlokov ostaja nespremenjena, le za sedem dni se podaljšuje veljavnost ukrepov, ki jih vsebujejo.


Celoten povzetek 60. redne seje Vlade RS je na voljo TU.

* * *


< PRIPOROČILA KPK OBČINAM GLEDE SAMOSTOJNOSTI DELOVANJA SVETOV JAVNIH VRTCEV IN OSNOVNIH ŠOL