10.03.2022 Starost: 1 let

VLADA RS NA 117. REDNI SEJI MED DRUGIM SPREJELA SKLEP P ZAČASNI ZAŠČITI ZA RAZSELJENE OSEBE IZ UKRAJINE

Ljubljana, 10. 3. 2022 - Vlada RS je na 117. redni seji sprejela Poslovno politiko Eko sklada v obdobju od leta 2021 do leta 2025, predlog stališča Slovenije glede predloga sklepa Sveta o spremembi Sklepa 2020/2053 o sistemu virov lastnih sredstev Evropske unije in stališče o predlogu vzpostavitve evropske enotne točke dostopa. Vlada RS je sprejela tudi poročilo nacionalne kontaktne točke o sodelovanju v Evropski migracijski mreži in sklep o začasni zaščiti za razseljene osebe iz Ukrajine. Prav tako pa je Vlada RS sprejela odgovor na pobudo interesne skupine Državnega sveta RS za določitev izjeme od karantene na domu, skrajšanje trajanja karantene in pomoč pri nakupu hitrih testov ter sprejela Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju pogajalskih skupin za pogajanja o normativnih in tarifnih delih kolektivnih pogodb dejavnosti in poklicev.


Poslovna politika Eko sklada do leta 2025
Ključni strateški cilji za poslovanja Ekosklada za obdobje 2021- 2025 so dosegati merljive cilje na področju učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije na poti Slovenije v krožno gospodarstvo in nizkoogljično družbo. Prav tako poslovna politika Eko sklada zagotavlja visoko raven učinkovitosti finančnih instrumentov Eko sklada, kamor sodi predvsem:

  • prilagajanje spodbud na način, da bo izvedenih dovolj naložb in ustrezna struktura naložb za doseganje  zahtevanih zakonodajnih merljivih ciljev;
  • zagotavljanje možnosti hkratnega koriščenja nepovratnih sredstev in ugodnega kreditiranja Eko sklada za financiranje ustreznih naložb;
  • zagotavljanje kontinuitete ključnih javnih pozivov za dodeljevanje spodbud brez prekinitev, kar bo investitorjem omogočilo dolgoročno načrtovanje naložb in enakomeren obseg investicijskih ukrepov v času;
  • načelo »več za več« - progresivnih spodbud oz. progresivnega usmerjanja nepovratnih sredstev v celovito energijsko prenovo stavb;
  • uvajanje novih finančnih instrumentov;
  • prispevanje k odpravljanju socialnih in drugih ovir pri odločanju za okoljske naložbe in doseganju različnih okoljskih ciljev.

Poročilo nacionalne kontaktne točke o sodelovanju v Evropski migracijski mreži
Člani nacionalne kontaktne točke so v letu 2021 zbirali informacije o učinku covida-19 na izdajanje dovoljenj za prebivanje in nezaposlenost med migranti, položaj mednarodnih študentov, zagotovitev delovne sile v ključnih sektorjih, nakazila tujcev v matične države ter prostovoljno in prisilno vračanje med epidemijo.


Več informacij o EMN in NKT v Republiki Sloveniji je na voljo TU.


Sklep o začasni zaščiti za razseljene osebe iz Ukrajine
Sklep določa kategorije oseb, ki jim bo Republika Slovenija nudila začasno zaščito, datum uvedbe in trajanje začasne zaščite ter pravila, ki se uporabljajo za te osebe po prenehanju začasne zaščite.


Uvede se začasna zaščita za osebe, ki so 24. februarja 2022 ali pozneje razseljene iz Ukrajine zaradi vojaške invazije ruskih oboroženih sil, ki se je začela na ta datum. Do začasne zaščite so upravičene naslednje osebe, ki so prebivale v Ukrajini pred 24. februarjem 2022 ali na ta dan:

  • državljani Ukrajine;
  • osebe brez državljanstva in državljani tretjih držav, ki niso državljani Ukrajine, in so bili v Ukrajini upravičeni do mednarodne zaščite ali druge enakovredne nacionalne zaščite;
  • družinski člani oseb iz prve in druge alineje, kot so opredeljeni v drugem odstavku 36. člena Zakona o začasni zaščiti razseljenih oseb;
  • osebe brez državljanstva in državljani tretjih držav, ki niso državljani Ukrajine, in so v Ukrajini prebivali na podlagi veljavnega dovoljenja za stalno prebivanje ter se ne morejo vrniti v svojo državo ali regijo izvora na varen in trajen način.

Odgovor na pobudo interesne skupine delodajalcev za določitev izjeme od karantene na domu, skrajšanje trajanja karantene in pomoč pri nakupu hitrih testov
Vlada RS v odgovoru navaja, da je bil zaradi spremenjene epidemiološke slike sprejet Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19, ki upošteva spremenjeno epidemiološko situacijo in določa obveznost izpolnjevanja pogoja PCT le za osebe, ki opravljajo delo v dejavnosti zdravstva, socialnega varstva ter v zavodih za prestajanje kazni zapora ali prevzgojnem domu.


Celoten povzetek 117. redne seje Vlade RS je na voljo TU.

* * *


< PREDSEDSTVO ZOS - SREDSTVA IZ NASLOVA CTN NAJ OSTANEJO MESTNIM OBČINAM, SREDSTVA DRR PA NAJ BODO NA VOLJO OSTALIM