28.01.2021 Starost: 304 dni

VLADA RS MINISTRSTVU ZA JAVNO UPRAVO NALOŽILA PRIPRAVO PREDLOGA IZHODIŠČ ZA PRENOVO PLAČNEGA SISTEMA JAVNEGA SEKTORJA

Ljubljana, 28. 1. 2021 - Vlada je na 53. redni seji izdala Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih, določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o železniškem prometu ter besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varnosti v železniškem prometu. Vlada RS je izdala novelo Uredbe o odlagališčih odpadkov, dopolnjeno Uredbo o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju ter podala soglasje s predlogi amandmajev k novelama Zakonov o osebni izkaznici in o prijavi prebivališča. Prav tako je Vlada RS sprejela izhodišča za pogajanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja glede spremembe izplačilnega dneva za plače pri proračunskih uporabnikih ter sprejela informacijo o stanju realizacije zavez iz stavkovnega sporazuma iz leta 2018.


Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih
Sprememba odloka se nanaša na spremembo regij, ki so v skladu z načrtom sproščanja ukrepov ob pojenjanju epidemije COVID-19, v rdeči fazi. Ker sta ponovno v črni fazi Obalno-kraška in Zasavska statistična regija, zanju izjeme iz odloka, ki je začel veljati 23. januarja, ne veljajo več.

Informacija o stanju realizacije zavez iz stavkovnega sporazuma iz leta 2018
Vlada RS je sprejela Informacijo o stanju realizacije zavez iz Dogovora o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju in sklenjenih sporazumov o razrešitvi stavkovnih zahtev sindikatov javnega sektorja s predlogom izhodišč za pogajanja glede odprave varčevalnih ukrepov na področju povračil stroškov in drugih prejemkov in naložila Ministrstvu za javno upravo, da pripravi predlog izhodišč za prenovo plačnega sistema javnega sektorja in ga posreduje vladi v obravnavo najkasneje do 5. februarja 2021.

Hkrati je vlada določila izhodišča za pogajanja glede odprave varčevalnih ukrepov na področju povračil stroškov in drugih prejemkov ter pooblastila Vladno pogajalsko skupino za pogajanja in usklajevanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja za pogajanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja.

Izhodišča za pogajanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja glede spremembe izplačilnega dneva za plače pri proračunskih uporabnikih
Vlada RS je določila izhodišča za pogajanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja glede spremembe izplačilnega dneva pri proračunskih uporabnikih ter predlog besedila Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji ter pooblastila vladno pogajalsko skupino za pogajanja in usklajevanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja za pogajanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja glede spremembe izplačilnega dneva pri proračunskih uporabnikih.

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odlagališčih odpadkov
Uredba, s ciljem čim hitrejšega prehoda na krožno gospodarstvo, določa zahteve za postopno zmanjšanje odlaganja odpadkov na odlagališčih, zlasti tistih, ki so primerni za recikliranje ali drugo predelavo. Uredba določa tudi zahteve, ki jih morajo izpolnjevati odpadki, ki se odlagajo, pravila ravnanja in druge pogoje za odlaganje odpadkov. Prav tako določa pogoje in ukrepe glede načrtovanja, gradnje, odlaganja in zapiranja odlagališča odpadkov ter ravnanje po njegovem zaprtju z namenom, da se v celotnem obdobju obratovanja odlagališča zmanjšajo škodljivi vplivi na okolje, zlasti zaradi vplivov onesnaževanja površinske vode, podzemne vode, tal in zraka, in v zvezi z globalnim onesnaženjem okolja zmanjšajo emisije toplogrednih plinov ter preprečijo tveganja za zdravje ljudi.

Celoten povzetek 53. redne seje Vlade RS je na voljo TU.

* * *


< DODATEK ZA VPOKLICANE PRIPADNIKE CIVILNE ZAŠČITE ZA NEVARNOST IN POSEBNE OBREMENITVE V ČASU EPIDEMIJE COVID-19