19.08.2021 Starost: 2 let

VLADA RS IZDALA UREDBO O PREPOVEDI DAJANJA NEKATERIH PLASTIČNIH PROIZVODOV ZA ENKRATNO UPORABO NA TRG V REPUBLIKI SLOVENIJI IN O OZNAČEVANJU NEKATERIH PLASTIČNIH PROIZVODOV

Ljubljana, 19. 8. 2021 - Vlada RS je na 255. dopisni seji določila besedilo predloga novele Zakona o davku na dodano vrednost in izdala Uredbo o prepovedi dajanja nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo na trg v Republiki Sloveniji in o označevanju nekaterih plastičnih proizvodov. Prav tako je Vlada je sprejela stališče k Sporočilu Komisije o novem pristopu za trajnostno modro gospodarstvo v EU - Preobrazba modrega gospodarstva EU za trajnostno prihodnost. Prav tako je Vlada RS sprejela stališče k Sporočilu Komisije o novem pristopu za trajnostno modro gospodarstvo v EU - Preobrazba modrega gospodarstva EU za trajnostno prihodnost ter Stališče do Ocene Fiskalnega sveta o skladnosti izvršenih proračunov sektorja država s fiskalnimi pravili v letu 2020.


Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost
S predlagano novelo Zakona o davku na dodano vrednost želi Vlada RS poenostaviti in administrativno razbremeniti davčne zavezance in davčni organ. Sledijo tudi ciljem okoljske politike.


Predlog zakona med drugim omogoča:

  • uveljavljanje odbitka davka na dodano vrednost tudi za osebna motorna vozila za opravljanje dejavnosti, in sicer za vozila brez izpustov ogljikovega dioksida,
  • večjo fleksibilnost davčnemu organu za pojasnjevanje polj obračuna davka na dodano vrednost, ki ga davčni zavezanci morajo predložiti preko sistema eDavki,
  • davčnim zavezancem ne bo več potrebno predložiti seznama prejetih in izdanih računov ob prvem obračunu davka na dodano vrednost,
  • ukinja se prag za obvezen vstop kmetov v sistem davka na dodano vrednost z ohranitvijo možnosti uveljavljanja pavšalnega nadomestila ali prostovoljnega vstopa v sistem davka na dodano vrednost,
  • račun v papirni obliki pa se bo izročil kupcu le na njegovo zahtevo.

Uredba o prepovedi dajanja nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo na trg
Uredba določa prepoved uporabe pribora – natančneje vilic, nožev, žlic in palčk – ter krožnikov, slamic in vatiranih palčk, razen če gre za medicinske pripomočke. Prepovedane so tudi plastične mešalne palčke za pijače, palčke za pritrditev na balone in podporo balonov, vključno z mehanizmi takih palčk,
razen balonov za industrijsko ali drugo poklicno rabo in uporabo, ki se ne delijo potrošnikom ter posode za živila, vsebniki za pijačo in lončki za pijačo iz ekspandiranega polistirena ter proizvodi iz oksorazgradljive plastike.

Uredba predpisuje tudi zahteve za označevanje nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo in njihovo embalažo.


Stališče do Sporočila Komisije o preobrazbi modrega gospodarstva EU za trajnostno prihodnost

Slovenija pozdravlja objavljeni dokument, ki vsebuje akcijski načrt za učinkovitejšo rabo virov s prehodom na čisto, krožno gospodarstvo, obnovo biotske raznovrstnosti ter zmanjšanje onesnaževanja in opisuje potrebne naložbe in razpoložljive finančne instrumente ter pojasnjuje, kako zagotoviti pravičen in vključujoč prehod.


Stališče do Ocene Fiskalnega sveta o skladnosti izvršenih proračunov sektorja država s fiskalnimi pravili v letu 2020
Fiskalni svet v Oceni ugotavlja, da je na fiskalno politiko v letu 2020 močno vplivala epidemija Covid-19, zaradi katere je bil tako na nacionalni kot ravni Evropske unije omogočen začasen odstop od fiskalnih pravil. Prav tako
Fiskalni svet v Oceni ugotavlja, da so bila fiskalna pravila v letu 2020 po večini spoštovana, ter da je bil okvir za pripravo poračunov pogosto in občutno spremenjen, so pa bili odhodki posameznih blagajn javnega financiranja manjši od maksimalno dovoljenih odhodkov glede na veljavne proračunske okvire.

Celoten povzetek 255. dopisne seje Vlade RS je na voljo fileadmin/datoteke/2021/SEJE_VLADE_RS/255._DOPISNA_SEJA_VLADE_RS_18.8.2021.pdfTU.fileadmin/datoteke/2021/SEJE_VLADE_RS/255._DOPISNA_SEJA_VLADE_RS_18.8.2021.pdf

                                                      * * *

 


< TOLMAČENJE 116. ČLENA SZ-1 - FAKTOR 0,8 ZA NAJEMNIKE, KI SO TRAJNO VEZANI NA UPORABO INVALIDKSEGA VOZIČKA