24.10.2013 Starost: 9 let

VLADA RS DOLOČILA PRERAZPOREDITEV EVROPSKIH SREDSTEV ZA UČINKOVITEJŠE ČRPANJE

Ljubljana, 23. 10. 2013 - Vlada RS je na 30. redni seji med drugim določila prerazporeditev evropskih sredstev za učinkovitejše črpanje evropskih sredstev in sprejela odgovor na pisno pobudo in vprašanja Interesne skupine lokalnih interesov DS v zvezi s projekti oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja odpadne vode.


Prerazporeditev evropskih sredstev za učinkovitejše črpanje

Za učinkovitejše črpanje sredstev evropske kohezijske politike in v izogib tveganju za njihovo morebitno izgubo do konca programskega obdobja 2007-2013 je Vlada Republike Slovenije potrdila spremembe Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 in Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture 2007-2013. Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT), organu upravljanja za evropske strukturne sklade in kohezijski sklad, je naložila, da po potrditvi na nadzornem odboru, posreduje spremenjena operativna programa Evropski komisiji in ju nato, na podlagi usklajevanj, tehnično dopolni. Vlada Republike Slovenije soglaša z začetkom izvajanja instrumentov že pred uradno potrditvijo operativnih programov s strani Evropske komisije, in sicer za spremembe v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 za razvojno prioriteto »Konkurenčnost podjetij in raziskovalna odličnost« ter spremembe, ki se nanašajo na spodbujanje investicij v tehnološko opremo za povečanje konkurenčnosti malih in srednjih podjetij ter finančne instrumente.

Vlada se je spremembe operativnih programov odločila zaradi tveganja nezadostne porabe sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, v primerjavi z načrtovano. Le ta je posledica nedavnega odstopa malih delničarjev od izvedbe projekta Izgradnje novega potniškega terminala T2 na Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana, ki ga je Evropska komisija potrdila 18. februarja 2012.

Vlada se je zato odločila, da se 15.035.897 evrov razpoložljivih evropskih sredstev s področja letalske in letališke infrastrukture v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture 2007-2013, prerazporedi na Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 – 2013. Omenjena sredstva se bodo koristila v okviru 1. razvojne prioritete - Konkurenčnost podjetij in raziskovalna odličnost, za krepitev podpornega okolja za podjetja (spodbujanje investicij v tehnološko opremo za povečanje konkurenčnosti malih in srednjih podjetij ter finančne instrumente). MGRT bo poskrbelo, da bodo sredstva za te namene razpisana v najkrajšem možnem času.

CELOTNO SPOROČILO


< SREČANJE OBČIN Z VLADO RS, A BREZ VLADNIH PREDSTAVNIKOV